Vem står för vatten och el om kallhyra är avtalat?

2020-02-26 i Hyresavtal
FRÅGA
Jag hyr en gammal och sliten villa för 5600 kr i månaden (kallhyra). Nu undrar jag om jag måste stå för dom fasta avgifterna som gäller villan nämligen vattnet och elen? Är det inte fastighetsägaren som ansvarar för det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga så har du ingått ett hyresavtal med din hyrevärd om att hyra en villa för 5600 kr i månaden exklusive uppvärmning. Du vill nu veta ifall du är skyldig att stå kostnaderna för vatten och el som tillkommer. Jag utgår även ifrån att du hyr i första hand.

Tillämpliga lagregler:

Hyresavtal regleras i 12 kapitlet jordabalken. Lagen säger att hyresavtal ska upprättas skriftligen om du eller hyresvärden har begärt det (12 kapitlet 2 § jordabalken). Detta innebär att det inte i sig finns något absolut krav på skriftliga hyresavtal. Jag vet inte ifall ni tecknat ett skriftligt avtal eller inte. Ur en bevissynpunkt är det såklart bäst ifall det finns ett skriftligt avtal, men det är inte ett krav.

I detta fall blir frågan främst att handla om vad ni har avtalat om. Beroende på hur avtalet är utformat så får man avgöra vad för hyra som har bestämts och vad denna innefattar. Enligt lagen ska hyran, och dess belopp, komma till uttryck i hyresavtalet (12 kapitlet 19 § jordabalken). Det finns dock vissa lägen då så inte är fallet för värme, vatten och el. Två av dessa tillfällen är ifall bostaden finns i ett en- eller tvåfamiljshus, eller ifall avgiften för värme vatten och el kan bestämmas utgående från de uppmätta kostnaderna för förbrukning. Dessa två fall kan hittas i 12 kapitlet 19 § 1 stycket respektive tredje stycket jordabalken. I dessa fall måste det dock framgå av avtalet att dessa kostnader kommer att tillkomma baserat på de beräkningsgrunder du och din hyresvärd avtalat om.

Min bedömning:

Så som jag tolkar de uppgifter som du har gett här så har ni avtalat om kallhyra, och detta får antagligen tolkas som att hyran inte innefattar kostnader för el, värme och vatten. Detta innebär alltså att du måste stå för dessa kostnader. Det är alltså inte hyresvärdens skyldighet att förse bostaden med dessa tjänster.

Jag hoppas detta besvarade din fråga, om du har ytterligare frågor är det bara att höra av sig via frågefunktionen.

Fredrik Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1419)
2020-09-25 Inneboende?
2020-09-24 Lokalhyresgästers indirekta besittningsskydd
2020-09-23 Kan en hyresvärd utan legitim grund säga upp ett hyresavtal?
2020-09-22 Vem bestämmer hyran i en hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84391)