Vem står för rättegångskostnaderna vid ett överklagande av hyresnämndsmål?

Gäller Rättegångskostnad. Hyresnämnden har efter sammanträde beslutat att en hyresgäst skall vräkas. Sökande är ett kommunalt bostadsbolag som driver en allmännyttig verksamhet med vinstintresse. Ombud för bostadsbolaget är en advokat. Sammanträdet med hyresnämnden var gratis för hyresgästen även inkl. Ev. Advokat kostnader. Ponera nu att hyresgästen överklagar till Svea Hovrätt. Frågan är om hyresgästen skall betala advokatens ev. Kostnader om hyresgästen förlorar målet i Svea Hovrätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du nämnt att hyresnämnden varit första instans i denna tvist antar jag att din hyresvärd sagt upp hyresrätten till hyrestidens slut. Det vill säga att hyresvärden inte vill förlänga din hyresrätt och att denne vill att du efter en uppsägningstid flyttar ut. Detta är alltså en hyrestvist som avses i 12 kap. 49 § jordabalken, JB.

Rättegångskostnader vid överklagande av hyresnämndsmål till hovrätt

Vad gäller rättegångskostnaderna vid ett överklagande till hovrätten, är huvudregeln att vardera part ska bära sina egna kostnader när det gäller hyrestvister som avses i 12 kap. 49 § JB (se 12 kap. 73 § JB). Detta innebär att hyresgästen inte ska betala hyresvärdens kostnader för processen oavsett hur tvisten går. Med andra ord behöver hyresgästen alltså inte betala kostnaderna för hyresvärdens advokat oavsett om denne vinner eller förlorar.

Det finns dock ett undantag från denna huvudregel, (se 12 kap. 73 § JB som hänvisar till 18 kap. 6 § rättegångsbalken). Detta aktualiseras om hyresgästen exempelvis inte dyker upp till hovrätten vid sammanträden, inte följer hovrättens förelägganden (att exempelvis inkomma med en uppgift) eller genom påståenden eller invändningar som är helt utan någon verklighetsbäring gör så att målet onödigtvis förlängs eller på annat sätt onödigtvis orsakar kostnad för motparten. Då kan hyresgästen få betala en del av hyresvärdens processkostnader. Det är dock min uppfattning att rätten visar viss förståelse om det är en privatperson som kanske inte är så juridiskt insatt. Så länge man dyker upp i tid och inte påstår saker som uppenbarligen är helt oriktiga så bör man nog inte oroa sig för mycket för detta undantag.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan SulaimanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”