Vem står för rättegångskostnaderna i tvistemål?

FRÅGA
Om en brukare stämmer sin kommun måste brukaren betala rättegångskostnader om denne förlorar målet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du nämner i din fråga är huvudregeln att den "förlorande parten" betalar både sina egna och motpartens rättegångskostnader i tvistemål, enligt 18 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Ersättningen som den förlorande parten ska betala ska fullt motsvara kostanden för rättegångens förberedelse, talans utförande och arvode till ombud/biträde (så länge kostnaden är skälig/rimlig), enligt 18 kap. 8 § RB. I dessa fall får den förlorande parten således betala hela motpartens rättegångskostnader. Observera att den förlorande parten inte betalar onödiga kostnader förorsakat av den vinnande parten, då detta anses som försumlig processföring.

Vinnande eller förlorande part?

Det är inte alltid självklart vem av parterna som faktiskt har vunnit målet och som således slipper betala rättegångskostnaderna. Detta beror på att en talan kan få bifall för en del av sitt yrkande, men inte allt. I dessa fall kan man se det som att båda parter har förlorat till viss del, vilket är anledningen till att domstolen i dessa fall kan fördela rättegångskostnaderna efter vilken del av målet som kostnaderna hör till. Exempelvis kan den som förlorar målet i en viss del betala dem rättegångskostnaderna, medans den andra parten som förlorade i andra delar betala dem rättegångskostnaderna. Således fördelas rättegångskostnaderna beroende på hur utgången i målet blir.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
ZR11Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-07 11:38
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (193)
2019-10-18 När specificerar man ersättningen för rättegångskostnaderna?
2019-10-09 Kan jag få ersättning från kommun för mina rättegångskostnader i mål om vitesföreläggande enligt miljöbalken?
2019-10-02 Avgift vid stämningsansökan
2019-10-02 Behöver man betala rättegångskostnader direkt om man ska överklaga domen?

Alla besvarade frågor (73819)