Vem står för rättegångskostnaderna i ett tvistemål?

FRÅGA
Hej.Justitiekanslern har avslagit din begäran om ersättning på grund av ditt eget agerande.Ett felaktigt beslut anser jag men ska vi gå vidare måste vi stämma staten.Detta är svaret av min advokat då jag blev firad i hovrätten.Nu ska jag stämma staten och undrar vem som står för dessa kostnader om jag får avslag igen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regelverket kring processföring hittar du i rättegångsbalken (1942:740), här.

Utgångspunkten i tvistemål är att är den förlorande parten betalar alla rättegångskostnader (18:1 RB), vilket främst innefattar arvoden till respektive ombud eller biträde. Detta förutsatt att den vinnande parten yrkat denna ersättning (18:14 RB).

Skulle det yrkade beloppet inte överstiga ett halvt prisbasbelopp (23 250 kr för 2019) talar man om ett förenklat tvistemål, där kostnaderna brukar landa på betydligt lägre belopp än i "vanliga" tvistemål. I sådana fall förpliktas vanligtvis den förlorande parten att endast ersätta motparten med ansökningsavgiften, eventuella kostnader för resa och uppehälle, översättning av handlingar, vittnesbevisning och rättslig rådgivning. Parterna betalar alltså i dessa fall ofta sina egna rättegångskostnader (1:3 d § och 18:8 a § RB).

Sammanfattningsvis kan det, beroende på det yrkade beloppets omfång, bli mycket dyrt att tvista i domstol, och jag råder dig därför att undvika detta så vidare du inte är helt säker på att du har lagen på din sida. Är du i behov av rådgivning innan du bestämmer dig för att lämna in en stämningsansökan är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister här.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (212)
2020-05-29 Rättegångskostnader för "småmål"
2020-05-10 Hur fördelas rättegångskostnaderna om man vinner en rättegång?
2020-05-07 Vad ingår i rättegångskostnaderna och vad sker om min motpart inte kan betala mina rättegångskostnader?
2020-03-31 Vem betalar rättegångskostnaderna?

Alla besvarade frågor (80470)