Vem står för rättegångskostnaderna i en tvist?

Hej, om min köpare hävdar dolt fel och går till rätten med detta. Kan vi då bli tvungna betala rättegångskostnader och köparens advokatkostnad om de får rätt? Om man uppmätt fukt i väggar och golv i badrummet ska inte det då upptäckts vid deras besiktning? Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kommer behöva betala rättegångskostnader vid en tvist angående fel vid köp av hus. Frågan regleras därför i Rättegångsbalken (RB). Gällande felet, om det föreligger ett fel eller inte, regleras i Jordabalken (JB), eftersom jag antar att det rör sig om ett fastighetsköp.

Rättegångskostnaden:
Det vanligaste är att i tvistemål att den förlorade parten, den tappande parten, betalar alla rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). I rättegångskostnaderna ingår advokatkostnaderna, därav kan du, om du är den tappande parten, få betala för kostnaderna för din motparts (köparens) advokat och övriga kostnader (18 kap. 8 § RB).

Hur stora rättegångskostnader bli kan dock även beror på hur mycket den tappande parten "förlorar" samt hur många yrkanden som finns. Vilket innebär att om du förlorar på alla yrkanden kan du bli tvungen att betala allt. Medans om du bara förlorar i vissa yrkanden kan rättegångskostnaderna komma att nedsättas och bestämmas utifrån vinnare och förlorande delar beroende på hur många yrkande det föreligger (18 kap. 4 § RB).

Dock krävs det att motparten har yrkat om rättegångskostnaderna för att du eventuellt ska bli tvungen att betala motpartens kostnader (18 kap. 14 § RB). Har inte motparten gjort det kommer du inte att att betala rättegångskostnaderna för din motpart (18 kap. 14 § RB).

Det kan även vara så att det rör sig om ett så kallat förenklat tvistemål, vilket innebär att om inte tvisten rör sig om en kostnad som överstiger ett halvt prisbasbelopp (1 kap. 3d § RB och 18 kap. 8a § RB). Att det rör sig om ett förenklat tvistemål innebär att kostnaderna för parterna ska bli så små som möjligt. I ett förenklat tvistemål betalar parterna ofta sina egna rättegångskostnader. Parterna kan bland annat bara få ersättning för en timmes rådgivning och inte mera (1 kap. 3d § RB och 18 kap. 8a § RB).

Så ja, du kan eventuellt behöva betala rättegångskostnaderna för din motpart.

Felet:
Det föreligger fel i fastigheten i fall den inte överensstämmer med vad ni har avtalet, eller om den avviker från vad köparen hade kunnat förutse vid köpet (4 kap. 19 § JB). Köparen har dock en undersökningsplikt vid köpet (4 kap. 19 § JB). Undersökningsplikten innebär att köparen ska undersöka huset ordentligt innan köpet. Tex. göra en besiktning med hjälp av en besiktningsman eller liknande. Felen som då kunde eller borde ha upptäckts vid en sådan undersökning får inte åberopas mot säljaren. Sådan fel ansvara inte säljaren för (4 kap. 19 § JB). Undersökningsplikten för en köpare är väldigt långtgående men hur långtgående den är kommer även beror på andra saker så som husets ålder, nyrenoverat osv.

Säljaren ansvar bara för så kallade dolda fel. Dolda fel är fel som inte kan eller borde ha upptäckts vid en undersökning av fastigheten. Om köparen här har uppfyllt sin undersökningsplikt och inte borde eller att felet inte hade kunnat upptäckts är det du som säljare som kommer ha ansvar för felet. Om felet dock är ett sådant fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av huset och köparen inte har uppfyllt (gjort en tillräcklig undersökning) sin undersökningsplikt. Då är det köparen som står ansvarar för felet och inte ni som säljare. (4 kap. 19 § JB).

Om köparen i ditt fall har uppfyllt sin undersökningsplikt, borde ha hittat felet eller om felet är dolt är svårt att säga utifrån omständigheterna i frågan. Det blir därför svårt att säga om det föreligger ett ansvar för felt för dig eller om köparen har ansvar för felet. Det är därför också svårt att säg om felet kunde ha upptäckte vid en besiktning eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga ändå annars är det bara att återkomma!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo