Vem står för rättegångskostnaderna?

FRÅGA
Vi köpte en begagnad bil från en privatperson den 16 juni 2020. Bilen såldes via säljarens vän p.g.a språkbrist. Det fanns inga kända problem med bilen som inspekterades och provkördes noggrant. 6 dagar senare på väg till Norge (min arbetsplats) lade bilen av på E6:an. Bilen bärgades till verkstad och blev där några dagar. Vi blev tvungna att ta in på hotell. Jag förlorade arbetsinkomst. Tillsammans med verkstadspersonalen fann vi ett kvitto under passagerarsätet från Borås bil som visar att bilen var inlämnad där i januari 2020 för samma problem. Säljaren svarar bara att han inte visste att det var något fel på bilen. Vi talade med Borås bil och de berättade att bilen varit på Borås autoservice före den kom till dem. I Örebro kunde de temporärt fixa problemet, men väl i Norge hände samma sak igen och bilen blev bärgad till Mekonomen. Där stod bilen drygt en månad innan de lyckades fixa den. Både i Örebro och på Mekonomen i Rud har de som reparerat den sagt att det är ett dolt fel som helt klart var känt av säljaren vid försäljningen och att det kvittot som framkom under reparationen av bilen stryker det dolda felet. Det totala beloppet för reparationerna och bärgning blev 13 714 SEK och vi har gjort en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden, men säljaren har bestridit det. Nu behöver vi svara om det ska skickas vidare till domstolen och om vi har någon chans att vinna målet. Skulle vi förlora, behöver vi isådanafall betala hans eventuella juridiska kostnader?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Rättegångskostnader i tvistemål regleras främst i 18 kapitlet Rättegångsbalken. Huvudregeln är att den förlorande parten betalar den vinnande partens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Däremot finns det undantag från denna huvudregel. I ett småmål, det vill säga ett tvistemål där det tvistade beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp, får den vinnande parten enbart en begränsad ersättning för sina juridiska kostnader. Ett halvt prisbasbelopp motsvarar 24 150 kr för år 2020. I småmål kan man endast få ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle, ansökningsavgift eller tilläggsavgift, resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde, vittnesbevisning samt för översättning av handlingar (18 kap 8 a § RB). Hur mycket ni får ersätta motparten för dennes rättegångskostnader om ni förlorar målet beror på om målet klassificeras som ett småmål eller inte. Om det tvistade beloppet enbart är 13 714 kronor klassificeras målet som ett småmål.

Hoppas att ni har fått svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (240)
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader
2021-01-30 Ersättning av rättegångskostnader vid återkallelse av talan

Alla besvarade frågor (91095)