Vem står för omkostnader vid avhjälpande enligt konsumentköplagen?

2015-06-29 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Har köpt en begagnad bil från en bilhandlare. En oberoende verkstad har konstaterat fel på bilen, som troligtvis skulle få den underkänd vid besiktning.Jag har varit i kontakt med bilhandlaren och de är beredda att åtgärda felet utan kostnad förutsatt att jag tar bilen till deras verkstad. Problemet är att deras verkstad ligger 10 mil bort, och felet skulle ta 3-4 timmar att åtgärda. Det skulle alltså ta mig en hel dag (om jag väntar på reparationen).Har jag rätt att kräva att få bilen åtgärdad på en verkstad närmare mig?Om inte, kan jag kräva ersättning för resan och min tid ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Såvitt jag förstår har du i egenskap av privatperson handlat en bil av en näringsidkare. Detta innebär att konsumentköplagen aktualiseras. Bilen är enligt dig felaktig och du har gjort en reklamation. Eftersom bilfirman inte bestrider att bilen är felaktig är denna fråga inte tvistig vilket förenklar saken avsevärt. Det som återstår är frågan om hur felet ska åtgärdas. Bilfirman har erbjudit sig att avhjälpa felet, vilket du som köpare också har rätt att kräva (se konsumentköplagen 22 §). Avhjälpande definieras vidare i 26 §, vari det framgår att köparen har rätt att kräva omleverans eller avhjälpande av felet om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Det är alltså säljaren som ska stå för omkostnader vid avhjälpandet. Detta framgår också i 27 § vari det stadgas att en säljare som erbjudit sig att avhjälpa felet ska göra så inom skälig tid efter reklamationen och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen.

Återkom om du har ytterligare frågor.

Vänliga hälsningar,

Peter Holmer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1030)
2020-07-09 Vad kan man göra om företaget inte återkopplar efter reklamation?
2020-07-08 Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?
2020-06-30 Får företag debitera en undersökningsavgift, om inget fel i produkten hittas vid felundersökning?
2020-06-30 Reklamationstid - Bilköp?

Alla besvarade frågor (81806)