FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut24/10/2018

Vem står för kostnaden för underhåll av brunn vid servitutsavtal?

Har ett servitut hos grannen på brunnen. Om t.ex. pumpen måste bytas, vem står för kostnaden?

Eller delar man på kostnaderna?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Servitut är ett avtal mellan fastigheter vilka betecknas tjänande fastighet respektive härskande fastighet. Den tjänande fastigheten är den fastigheten som har belastningen (det vill säga i detta fall brunnen) och den härskande fastigheten är den fastighet som har rättigheten (det vill säga i detta fall att använda brunnen). Din fastighet är alltså den härskande fastigheten.

Det finns olika typer av servitut, avtalsservitut samt officialservitut. Avtalsservitut är ett servitut som uppkommit genom ett avtal mellan två fastigheter medan ett officialservitut är ett servitut som uppkommit efter beslut från myndighet, vanligtvis lantmäteriet. Jag utgår från att det i detta fall är fråga om ett avtalsservitut. Då tillämpas 14 kap. jordabalken (JB).

Huvudregeln vid underhåll av servitut är att det är den härskande fastigheten som ska stå för underhåll. Se 14 kap. 6 § JB. Om parterna vid avtalets tillkomst varit ense kan dock servitutet innehålla en skyldighet för den tjänande fastigheten att stå för underhåll. Det är med andra ord alltså möjligt att förena servitutet med underhållsplikt för den tjänande fastigheten men det är inget som följer automatiskt med ett servitutsavtal. Se 14 kap. 1 § JB.

Då jag inte vet vad som avtalats i detta servitut kan jag inte heller ge ett säkert svar på vem som är skyldig att stå för underhållet av brunnen. Min rekommendation är att du kollar upp vad som har avtalats.

Hoppas att detta svar var till din hjälp. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000