Vem står för åldersavdraget i försäkringen vid skada orsakad av byggfirma?

FRÅGA
HejVi genomförde en takomläggning (papptak) i juli 2018 och i början februari 2019 uppstod en läckage, vilket innebar att stora delar av över- och undervåningen blev vattenskadat.Takfirman har utfört ett felaktigt arbete och tar på sig ansvaret, takfirmans försäkringsbolag reglerar skadan, samtidigt rekommenderades ett byggföretag.Vårat försäkringsbolag (TH) har tydligt markerat för oss att detta skall regleras via takfirmans ansvarsförsäkring.Du har takfirman fått en offert på arbetet och där det tydligt vilken kostnad som försäkringsbolaget (takfirman) skall reglera.Det finns även ett åldersavdrag (ÅA), har nu haft en diskussion med takfirman ochhan hävdar att jag skall stå för ÅA, kan tycka att det är lite konstigt.Ser detta som skadeståndsärende och vad jag förstår skall ÅA belasta på takfirman.Det troliga är att vi kommer hamna i en juridisk process och då får jag återkomma.Min fråga är nu hur vem skall ta ÅA och hur ser ni på detta, tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Tillämpliga lagrum gällande försäkringar finns i Försäkringsavtalslagen (FaL). När det rör sig om just försäkringar är det ofta så att man måste gå till försäkringsavtalet och se vad som står där eftersom FaL till stor del är dispositiv och är öppen för att avtal sluts mellan parterna enligt egna förhandlade villkor. Det finns dock vissa grundbestämmelser i lagen som ska följas.

Åldersavdrag
Det är vanligt att försäkringsbolag, utöver självrisken, räknar in åldersavdrag till den summa som du som konsument själv får stå för. Åldersavdrag görs både på kostnad på material och arbete vid reparation av uppkommen skada. Försäkringen täcker enbart kostnader för att återställa de delar som blev fuktskadade och då till det skick de befann sig i vid skadetillfället. Jag förutsätter att över- och undervåningen inte var i absolut nyskick vid läckaget, varför det görs ett åldersavdrag mellan förevarande skick och nyskick, 6 kap 1 § FaL. Det finns beräkningar för hur stort åldersavdraget ska vara beroende på hur gammal egendomen är och vilken typ av egendom det rör sig om.

Detta innebär således att det är ni som konsument som får stå för åldersavdraget eftersom er över- och undervåning efter reparationen kommer vara i bättre skick än tidigare.

Avslutning
Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har någon följdfråga eller behöver mer hjälp i form av anlitande av en av våra jurister är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd på grund av avtalsbrott (42)
2019-10-14 Skadestånd p.g.a. underlåtenhet att lämna meddelande
2019-09-29 Konkurrens, skadestånd
2019-07-13 Kontraktsbrott vid avelsrätt
2019-05-22 Vem står för åldersavdraget i försäkringen vid skada orsakad av byggfirma?

Alla besvarade frågor (74748)