Vem som tilldelas arvsavståendes arvslott

Min far gick bort förra året. Jag är ett av två särkullsbarn medan min far hade ett barn gemensamt med sin fru.

Tyvärr är inte förhållandet mellan oss särkullsbarn och hans efterlevande fru särskilt bra. Min bror som är konflikträdd, bestämde sig att avstå från sitt arv (del i bostadsrättslägenhet), vilket togs med i bouppteckningen. Jag vill däremot ha ut min del. Min bror har tre barn. Så min fråga är, vad händer med den del som han avstår ifrån? Bör det gå till hans barn eller skall det delas mellan mig och mitt halvsyskon? Är det något som min bror kan bestämma? Jag anser att det bör gå till hans barn men jag vill veta om det har stöd i lagen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om arvsrätt hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

För den arvinge som inte vill ha ut sitt arv finns det två tillvägagångssätt: arvsavsägelse och arvsavstående. Dessa två är viktiga att hålla isär och jag ska kort redogöra för skillnaden mellan dem.

Arvsavsägelse

En arvtagare har möjlighet att avsäga sitt framtida arv medan arvlåtaren fortfarande är i livet, ÄB 17 kap. 2 §. Detta innebär dessutom att arvtagarens avkomlingar mister sin rätt att ärva den avlidne. I detta fall fördelas arvet som om den arvinge som avsäger sig arvet (samt hans/hennes avkomlingar) inte fanns.

Arvsavstående

Jag tolkar däremot din fråga som att din bror istället har avstått sitt arv. Arvsavståenden är inte reglerade i lagen men innebär att en arvtagare kan avstå från sitt arv, detta kan ske först efter det att arvlåtaren har avlidit men innan arvsskiftet är färdigt. Man kan som arvtagare avstå från hela eller en del av arvet.

Vid ett sådant arvsavstående fördelas arvet som om arvtagaren hade avlidit före arvlåtaren, och arvet fördelas i enlighet med den legala arvsordningen i ÄB 2 kap.

Om din bror har avstått sitt arv innebär det att arvet tilldelas hans barn, då de tillhör den första arvsklassen enligt ÄB 2 kap. 1 §. Hans barn får alltså en tredjedel var av arvslotten som han skulle tilldelats.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo