Vem som har rätt till boden

2016-07-14 i Servitut
FRÅGA
Vi har köpt en fastighet som har ett registrerat avtalsservitut på en sjöbod. Nu är det så att det är två andra fastighetsägare som nyttjar sjöboden och säger att de har fått/köpt sjöboden av tidigare ägare av vår fastighet dock finns det inga avtal och servitutet är fortfarande skrivet på vår fastighet. De har under åren stått för diverse kostnader för sjöboden. Vem äger rätt att nyttja sjöboden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din situation går att tolka på olika sätt, jag har behandlat de konstellationer som jag har kunnat utläsa!

Eftersom att den tidigare ägaren ska ha gett bort sjöboden som gåva eller sålt boden, tolkar jag det som att den tidigare fastighetsägaren var ägare även av boden. Står den på fastigheten är det då möjligt att den utgör ett så kallat fastighetstillbehör enligt Jordabalken (JB) 2 kap. 1 §, för det krävs att den är anbragd inom fastigheten för stadigvarande bruk. Är det fallet är boden en del av fastigheten och ingick när ni köpte fastigheten. Är då boden såld till annan part uppstår en tvist mellan er men eftersom att den i så fall utgör fast egendom (i form av fastighetstillbehör till er fastighet) bör ni ha rätt.

Vissa mindre byggnader räknas inte in som fastighetstillbehör, små transportabla skjul och liknande utgör exempel på detta. Huvudregeln bör vara att de utgör tillbehör men det finns praxis som visar att det inte alltid är fallet, exempelvis om de är väldigt flyttbara.

Utgör boden inte fastighetstillbehör är den s.k. lös egendom. Är boden lös egendom och sålts/givits bort till annan part och den andra parten fått besittning till boden samt säljaren (tidigare fastighetsägaren) fått sin rådighet avskuren (inte längre haft tillgång till boden) har den parten fått sakrättsligt skydd till boden. Då innebär det att den parten har bättre rätt till boden än vad du har.

Är boden fastighetstillbehör till annan fastighet och har du nyttjanderätt till denne, gäller din nyttjanderätt. Säljer ägaren sin fastighet som boden tillhör (eller har ägaren redan sålt den) gäller din nyttjanderätt i alla fall eftersom att den är inskriven, det framgår av JB 7 kap. 11 §.

Är det några mer oklarheter eller känner du att din situation inte riktigt passar in på mina svar så ring gärna numret nedan för mer information!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med att ta tillvara din rätt till boden är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (272)
2021-01-12 Kan ett avtal om servitut ingås utan samtycke från härskande fastigheten?
2020-12-26 Diverse frågor med anknytning till ett servitut
2020-12-01 Vad innebär härskande och tjänande fastighet?
2020-11-24 Underhållande av officialservitut

Alla besvarade frågor (88087)