Vem ska stå kostnaderna för sanering?

2019-01-17 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej!Fråga gäller PCB förorenad fastighet som har blivit sanerad,avsiktern är att sälja fastigheten,men om det nu visar sig att grannfastigheterna också har blivit förorenadevem skall stå för kostnaderna om saneringsbehov föreligger stamfastigheten är såld sedan några år tillbaka och två tomter är är avstyckade och bebyggda för ca 30 år sedanmen risk finns att förorening finns där eftersom att en gång i tiden funnits växthus som är rivna,men kittet som växthusglasen lades i innehåller PCB och vid rivning har det hamnat på marken och förorenat densamma.
SVAR

Hej, kul att du har valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

För att du ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat din situation för att sedan besvara din fråga utifrån den uppfattningen.

Hur jag uppfattat din fråga och din situation

Jag uppfattar det som att du äger en fastighet som du avser sälja. Jag förstår det som att fastigheten du äger utgör en del av ett markområde som tidigare bara var en fastighet. Inför försäljningen har du sanerat fastigheten eftersom det en gång bedrivits växthusverksamhet på tomten som medfört PCB föroreningar i marken. Eftersom växthusverksamheten bedrevs under en tid då din fastighet inkluderades i ett större markområde (som nu är uppdelat på flera tomter) undrar du om du kan hållas ersättningsskyldig för PCB föroreningar som eventuellt visar sig också hos granntomterna.

Fastighetsägare har ett strikt ansvar för miljöskador som uppstår på granntomten men det strikta ansvaret gäller inte för skador som grannen bör tåla

Regler om miljöskador och grannars skyldigheter att bruka sina tomter så att angränsande fastigheter inte störs, finns i 3 kap. jordabalken (JB) och 32 kap. miljöbalken (MB).

Av bestämmelser i 3 kap. JB framkommer att den som är fastighetsägare får göra vad den vill med sin egen mark så länge som brukandet inte stör grannarna. Hänvisningar görs till 32 kap. MB. I MB anges att vissa störningar måste få tålas.

För miljöskador råder ett strikt ansvar. Det innebär att en fastighetsägare kan bli ersättningsskyldig för skador som härrör från dennes fastighet men som visar sig på grannfastigheten oavsett om fastighetsägaren varit varsam.

För att 32 kap. MB ska vara tillämpligt och för att ett strikt skadeståndsansvar ska aktualiseras krävs att vissa kriterier är uppfyllda:

1)Skadan ska ha uppstått till följd av en verksamhet som har anknytning till en fastighet

2)Skadan ska ha drabbat omgivningen d.v.s. inte endast någon som tillfälligt besöker fastigheten

3)Skadans karaktär måste passa in i 32 kap. MB – det ska alltså vara fråga om en miljöskada.

En fastighetsägare är ersättningsskyldig för markföroreningar som fastighetsägarens fastighet orsakar grannfastigheten. Detta under förutsättning att det råder ett rimligt orsakssamband mellan den verksamhet som bedrivits på fastighetsägarens fastighet och den markförorening som uppstått på grannfastigheten. Fastighetsägaren är inte ersättningsskyldig för skador som grannarna med hänsyn till förhållandena på orten skäligen bör tåla.

Sammanfattningsvis kan du bli ersättningsskyldig för sanering av grannfastigheterna ifall skadan hos grannarna beror på verksamhet som härstammar från din tomt. Du måste själv inte ha varit vårdslös utan ansvarar i egenskap av fastighetsägare. I ditt fall kan det vara så att du ändå inte är ersättningsskyldig på grund av omständigheterna kring fastigheten. Har det varit känt för alla grannar att växthusverksamheten bedrevs för länge sen, innan du var fastighetsägare, och även på deras tomter; torde dina grannar själva ansvara för att sanera sin egen mark.

Din situation är komplicerad och du kan behöva anlita en av våra jurister för rådgivning vad som gäller i just ditt fall.

Du har även begärt 30 minuters telefonrådgivning. Jag kommer att ringa dig måndagen den

21 januari kl 13.00. Jag ringer via dolt nummer. Om tiden inte passar får du vänligen höra av dig till: vega.schortz@lawline.se

Vega Schortz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81821)