Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?

2021-10-17 i Servitut
FRÅGA
Har en fastighet där jag har servitutsavtal att köra på en annan fastighet för att komma upp till min fastighet.I avtalet som jag har, har jag rätt att underhålla vägen på grannens fastighet. För två års sen lades ny asfaltcross av mig för att komma upp till min fastighet vilket innebar en kostnad för mig.Nu har det skett nybyggnation på min grannes fastighet (där mitt servitutsavtal gäller) varvid vägen upp till min fastighet blivit mindre skadad (befintlig beläggning asfaltcross) av grävmaskiner mm.Vem skall då återställa vägen och stå för kostnaden?Är det jag eller är det grannen som orsakat det (där mitt servitutsavtal gäller ?)Tacksam för svar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Avtalsservitut regleras i 14 kap. jordabalken, härefter förkortad som JB.

Vem ska ersätta en uppkommen skada?

Grunden beträffande servitut är att både ägaren av den härskande och den tjänande fastigheten ska respektera varandra. Om någon av ägarna eftersätter detta och åsidosätter sin skyldighet så måste vederbörande återställa vad som rubbats och ersätta skadan (14 kap. 7 § JB). Med andra ord är det i ditt fall din granne (ägaren till den tjänande fastigheten) som måste återställa vägen och stå för kostnaden.

Sammanfattning

Det är din granne som ska stå för återställandet av vägen eftersom denne har åsidosatt sin skyldighet att respektera servitutet och därigenom orsakat skadan.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (310)
2021-12-03 Vad bör stå med i ett servitut?
2021-11-25 Servitut - flytt av stolpe?
2021-10-17 Vem ska orsaka uppkommen skada på servitutsväg?
2021-10-12 Vad händer med ett officialservitut vid avstyckning?

Alla besvarade frågor (97716)