Vem ska köpa ut min andel i en samägd bostadsrätt?

2019-08-31 i Samägandeavtal
FRÅGA
Hej jag har en fråga om dn lgh utomlands som jag och mina 4 systrar ärvt vi väntar på att konkurs mannen ska bli klar med sitt efter dödsboet efter våran far, jag vill bli utköpt men dom vill behålla den så jag undrar hur vi gör nu? Vem betalar den delen jag blir utköpt för?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När en eller flera personer äger en fastighet eller lös egendom tillsammans är samäganderättslagen tillämplig (1 § samäganderättslagen). En bostadsrätt är varken en fastighet, eller lös egendom men i rättsfallet NJA 1995 s. 478 har domstolen slagit fast att lagen, i stora delar, är analogt tillämplig när det gäller bostadsrätter. Detta är reglerna i svensk rätt. Hur reglerna ser ut i det land som lägenheten ligger i kan jag inte uttala mig om.

Första paragrafen i samäganderättslagen säger att ägarna äger lika delar i fastigheten, om inte annat har bestämts. Alltså äger du och dina systrar en femtedel av fastigheten var, så läge det inte finns ett testamente som säger att fastigheten ska fördelas på något annat sätt mellan er. Jag utgår från att reglerna ser ut så även i det land lägenheten är belägen.

Ni kan bestämma själva hur ni vill gå tillväga när du blir utköpt. Det mest logiska är kanske att dina systrar köper ut dig med en fjärdedel var, då kommer varje kvarvarande ägare i fortsättningen äga en fjärdedel var av lägenheten.

Jag kan nämna att om ni absolut inte kommer överens finns det i svensk rätt möjlighet för varje ägare att begära att huset säljs på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Då säljs bostadsrätten i sin helhet. Denna möjlighet behöver ni såklart inte nyttja så länge ni kan göra en lämplig överenskommelse. Det är inte heller säkert att någon sådan möjlighet finns i det landet lägenheten ligger, därför måste lokala lagar och bestämmelser gällande samägande granskas. Slutligen: Förhoppningsvis behöver ni fundera så mycket på lagar, utan kan komma fram till en bra överenskommelse på egen hand.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (528)
2020-08-03 kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?
2020-08-03 Samäganderättsavtal för fordon
2020-07-30 Vad gäller om samäganderättslagen har avtalats bort?
2020-07-30 Hur kan en samägare få till en försäljning av hund?

Alla besvarade frågor (82723)