Vem ska godkänna testamentet?

2018-10-28 i Testamente
FRÅGA
Min svägerska har avlidit. Vid bouppteckningen framkom att hon hade testamenterat all kvarlåtenskap till två syskonbarn. Den avlidna hade aldrig varit gift och hade inga barn. Hon har två syskon som vardera har två barn. I testamentet som uppfyller alla formella krav och som har upprättats för länge sedan ska den ena systerns två barn ha hela behållningen i dödsboet. Den som förrättar bouppteckningen har förgäves försökt att få den systern vars barn inte skulle ärva något att godkänna testamentet och hon har ej heller sänt tillbaka testamentet att hon har mottagit det. Den avlidna ägde en värdefull bostadsrättslägenhet. Avsikten är att sälja den. Måste båda syskonen godkänna att en försäljning får ske?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är legala arvingar och efterarvingar som ska delges testamentet (14 kap. 4 § ärvdabalken). De kan efter delgivningen klandra testamentet genom att väcka en klandertalan inom sex månader. Det krävs emellertid inget godkännande utan testamentet blir gällande efter sex månader om det inte har klandrats. Om en arvinge godkänner testamentet krävs ingen delgivning.

Eftersom att syskonbarnen som ärvt bostadsrätten genom testamentet är samägare till den krävs bådas godkännande för att en försäljning ska ske, men det går också att ansöka hos tingsrätten om att den ska säljas (6 § samäganderättslagen). Är barnen som ärvt bostadsrätten minderåriga krävs överförmyndarnämndens tillstånd för försäljning av den.

Med vänliga hälsningar

Clara Danelid
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2085)
2019-03-22 Vad är det för skillnad mellan att godkänna, ta del av och att godkänna ett testamente med förbehåll för sin laglott?
2019-03-21 Bostadsrätt i testamente
2019-03-21 Återkallat testamente och brott
2019-03-21 Tillägg till testamente

Alla besvarade frågor (66984)