FrågaKÖPRÄTTKonsumentköplagen20/08/2018

Vem ska främst avhjälpa fel på vara, köparen eller säljaren?

Hej,

Jag har köpt en begagnad båt av en näringsidkare på annan ort ( 30 mil från min hemort)

Nu visar det sig att det är en massa problem med båten såsom skrovgenomföring läcker samt så fungerar inte elen ( lantärnor, länspump med mera). Inga utav dessa felen gick att kontorllera vid köpet då båten låg på land samt så var batteriet urladdat.

Jag vill försöka att undvika att dra båten tillbaka till dem för åtgärd utan vill använda en lokal firma, har jag rätt till det eller måste jag vända mig till företaget som sålde båten till mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din situation som att du vill få båten reparerad på din hemort, och att säljaren ska stå för kostnaderna. Frågan blir då om du har rätt till detta, eller om säljaren i första hand har rätt att ordna med reparationen på sina villkor?

Jag kommer i svaret utgå ifrån att du köpt båten för personligt bruk, då det känns troligast baserat på omständigheterna du beskrivit.

Konsumentköplagen (KKL) är tillämplig då en privatperson köper tex en båt från en näringsidkare (1 §).

Varan är felaktig om den är i sämre skick än du kunde vänta dig

KKL talar om när en vara ska anses felaktig. I första hand är den felaktig om den avviker från vad du och säljaren avtalat om. I andra hand om den har sämre standard än varor av samma sort och prisklass (16 §). Eftersom du köpte båten begagnad kan den ha sålts "i befintligt skick". Ett sådan avtalsvillkor befriar inte säljaren från ansvar. Varan är ändå felaktig om den är i sämre skick än du kunde förvänta dig sett till pris etc (17 §).

Baserat på din beskrivning verkar det som att båten har allvarliga fel, och knappt är i användbart skick. Det är alltså sannolikt att den kan anses felaktig i KKL:s mening.Du har då rätt till olika påföljder på säljarens bekostnad.

Säljaren har rätt att själv avhjälpa felet

KKL beskriver även vilka påföljder du har rätt till då varan är felaktig. Samtliga av dessa kräver att du talar om för säljaren att du inte är nöjd med varan inom en inte alltför lång tid (23 §).

Säljaren har som huvudregel rätt att själv reparera varan eller låta få den reparerad (avhjälpa felet). Genom denna regel kan han alltså blockera den påföljd som du verkar vilja ha, det vill säga prisavdrag av reparationskostnaderna (27 §). Reparationen ska dock kunna ske utan någon extra kostnad för dig (26 § 3 stycket). Det skulle alltså vara upp till säljaren att betala för transport av båten fram och tillbaka.

Du kan ha rätt till andra påföljder om säljarens avhjälpande skulle vara en väsentlig olägenhet

Det finns dock undantag till huvudregeln. Du har rätt att istället få prisavdrag om säljarens reparation skulle ta alltför lång tid eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för dig.

Vad som menas med "väsentlig olägenhet" är inte helt självklart och är en tolkningsfråga. Lagstiftaren nämner situationen då ett allvarligt fel med bilen uppstår då köparen är utomlands (prop. 1989/90:89 s. 124). I jämförelse verkar inte 30 mil som en alltför lång sträcka, enligt mig.

Min bedömning är därför att säljaren har rätt att först själv reparera båten. Dock ska inte du behöva betala något extra för detta.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hilda HanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?