Vem ska försörjningsstöd betalas ut till?

Sosialnämdens ansvar att betala hyra för socialmottagare. Betalar Sosialnämden Hyra direkt till

bostadsrättföreningen Eller till Socialmottagaren

MVH Sten

Lawline svarar

Hej, Sten! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas och tror att vi kan besvara din fråga.

Socialnämndens utbetalning av bidrag regleras i socialtjänstlagen (SoL). När socialtjänsten ger bidrag för att hjälpa till med boendekostnader så brukar det kallas "försörjningsstöd"(4 kap. 1 & 3 § SoL).

Utbetalning ska ske direkt till bidragstagaren. Detta är inte uttryckligen reglerat i lagen även om det går att utläsa genom formuleringen "Den som inte själv...har rätt till bidrag" (4 kap. 1§ SoL). Det finns däremot desto tydligare uttryck i "Socialtjänstens allmänna råd om ekonomiska bidrag" (SOSFS 2013:1). Där står att utbetalning av bidrag ska ske månadsvis direkt till social mottagaren, (SOSFS 2013:1 s. 21). Dessa råd är inte rättsligt bindande men används av myndigheterna i praktiken.

Även Justitieombudsmannen har sagt att normalt sett så ska bidrag betalas ut genom t.ex insättning på bankkonto och endast i extraordinära undantagsfall ska utbetalning ske genom t.ex matkuponger(JO 2003/04 s 250).

Så för att sammanfatta: Utbetalning ska ske direkt till bidragstagaren.

Har du ytterligare frågor rekommenderar jag att du tar kontakt med socialnämnden i din kommun, de erbjuder ofta rådgivning och kan svara på hur just din kommun hanterar frågan.

Tack för att du vände dig till oss på Lawline och jag hoppas vi har varit till hjälp.

Med vänliga hälsningar

Karl MontalvoRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000