Vem ska bevisa att en transaktion har skett?

2019-03-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej. Min pappa påstår att jag för ca 23 år sedan fått en stor summa pengar, vilket jag inte fått. Han vill nu att detta ska räknas som förskott på arv. Vad krävs av honom respektive mig för att detta ska bliva rätt i slutändan. Måste inte han kunna styrka detta med ett kontoutdrag från banken eller något skriftligt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkten är att en gåva som en arvlåtare under sin livstid överlåtit till en bröstarvinge alltid antas utgöra ett förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken). I det fall en gåva faktiskt har överförts till dig i egenskap av bröstarvinge, är alltså denna att betrakta som förskott på arv om inget annat särskilt reglerats.

Frågan som är tvistig i den situation du beskriver är emellertid om någon gåvotransaktion, en överföring av pengar, överhuvudtaget skett. Huvudregeln vid tvister i svensk rätt är att den som påstår något också har att bevisa detta. Detta eftersom det anses vara förenat med stora svårigheter för motparten att bevisa att någonting inte har skett. I en eventuell tvist har alltså den som påstår att en transaktion ägt rum att bevisa detta. Finns ett tidigare upprättat gåvobrev för transaktionen kan detta fungera som ett starkt bevis för att en gåvotransaktion har ägt rum. Även andra typer av dokument kan antas fungera som en bevis, t.ex. ett kontoutdrag.

Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln vid tvister i svensk rätt att den som påstår något också har att bevisa detta. Min rekommendation är att du upplyser din far om detta och mot bakgrund av denna bevisregel också kräver att han framlägger bevis som styrker att en transaktion skett för ca 23 år sedan.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (303)
2020-01-31 Kan en inspelning användas som bevis i en rättegång?
2020-01-28 Kan man bli polisanmäld för att man har anskaffat ett bevis olagligen?
2020-01-10 Kan jag överklaga en bot som jag skrivit under?
2019-12-30 Fråga om fri bevisprövning

Alla besvarade frågor (77164)