Vem ska betala självrisken för en skada jag orsakade under arbetstid?

FRÅGA
Hej jag kör lastbil åt en åkare som anställd chaufför tisdag 12-9 kom jag från Gällivare mot Luleå med grävmaskin lastad på bilen slog i viadukt med påföljd skador på grävaren som ersätts av försäkring till ägaren min arbetsgivare men självrisk på ca 67000 som han vill att jag betalar frågan min är jag ersättningsskyldig.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En skada som en arbetstagare har orsakat genom fel eller försummelse i tjänsten ska ersättas av arbetsgivaren (3 kap. 1 § skadeståndslagen). Arbetstagaren ska endast ersätta skadan om synnerliga skäl föreligger (4 kap. 1 § skadeståndslagen). Synnerliga skäl föreligger oerhört sällan, men kan t.ex. föreligga om arbetstagaren har orsakat skador genom allvarligare former av brott. I ditt fall bedömer jag detta som extremt osannolikt, och därmed ska din arbetsgivare ersätta skadorna.

Skadeståndslagen är dock dispositiv (1 kap. 1 § skadeståndslagen), vilket innebär att du och arbetsgivaren har möjlighet att avtala om att du ska betala hela eller en viss del av självrisken. Finns ett sådant avtal kan man diskutera om avtalet är oskäligt med hänsyn till det stora belopp som är aktuellt i detta fall. Oskäliga avtalsvillkor kan nämligen jämkas eller helt åsidosättas (36 § avtalslagen). Du bör kontrollera om någonting finns skrivet om skadeståndsansvar i anställningsavtalet; det kan även vara en god idé att ta kontakt med ditt fackförbund som bör ha koll på vad som gäller.

Så för att kort besvara din fråga: nej, du ska troligtvis inte betala självrisken (förutsatt att ni inte har avtalat om detta). Kräver din arbetsgivare att du ska betala kan du hänvisa till 3 kap. 1 § skadeståndslagen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?