Vem ska betala rättegångskostnaderna?

FRÅGA
Om någon anmäler oss för att vi har satt upp ett staket och vi förlorar måste vi då betala rättegångskostnaden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om rättegångskostnader hittas främst i 18 kap i rättegångsbalken och reglerna skiljer sig mellan "småmål" och övriga mål. Huvudregeln är att det är den förlorande parten som är skyldig att betala även motpartens rättegångskostnader. Enligt 18 kap. 14 § RB krävs det att motparten har yrkat om ersättning för rättegångskostnader för att detta ska bli aktuellt.

Småmål

Ett småmål är ett mål som rör krav under ett halvt prisbasbelopp, vilket är 22 750 kr för år 2018. I dessa mål får man stå för en större del av kostnaderna själv. Enligt 18 kap. 8 a § RB kan man endast få ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle, ansökansavgift eller tilläggsavgift, resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare, vittnesbevisning och för översättning av handlingar. Ersättningen från den förlorade motparten är således begränsad.

Övriga mål

I övriga fall ska rättegångskostnaderna fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande, talans utförande, arvode till ombud/biträde, ansökningsavgift. I dessa fall får alltså den förlorande parten betala hela motpartens rättegångskostnader till skillnad från i småmålen, se 18 kap. 8 § RB.

I ert fall

Svaret på din fråga beror alltså på vilken typ av mål det rör sig om (vilket belopp som rättegången berör). Notera dock att huvudregeln fortfarande är att den förlorande parten ska betala även motpartens rättegångskostnader, varför ni kan utgå från att så är fallet. Om ni skulle förlora målet och skulle behöva betala rättegångskostnaderna så kan ni få hjälp via hemförsäkringen (sk.rättsskydd). Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla det!

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (248)
2022-01-13 Omfattas rättshjälp av rättegångskostnader vid tappat mål?
2021-12-01 Rättegångskostnad återkallat mål och partssuccession
2021-11-21 Vad innebär "tidsspillan"?
2021-10-12 Kostnad överklaga kontaktförbud i tingsrätt?

Alla besvarade frågor (98612)