Vem ska betala när företagsbilen skadades under arbetstid?

Hej. Jag körde en företagsbil som ägs av det företag jag var anställd för. Det händer en olycka när jag kör under arbetstid. Företaget säger att dom precis ändrat från helförsäkring till halvförsäkring dagarna innan olyckan inträffade för att spara pengar. Olyckan var mitt fel och därför tycker dom att jag ska fixa detta, jag lade ner mycket tid för att hjälpa tid och det mesta fixade jag. Sen slutade jag på företaget och nu har jag inte tid längre. Nu har jag fått en faktura på 30'000 kronor för övriga reparationer. Jag tycker inte att jag ska behöva betala detta, vad ska jag göra? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivaren ansvarar för skador som arbetstagaren vållar

Huvudregeln i den svenska skadeståndsrätten är att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada ska ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Arbetsgivare har dock ett så kallat principalansvar. Detta innebär att arbetsgivaren ska ersätta skador som arbetstagaren har orsakat i tjänsten om inte synnerliga skäl föreligger (3 kap. 1 § och 4 kap. 1 § skadeståndslagen). Jag kommer att redogöra för de två kursiverade kraven lite närmare.

Skadan ska ha vållats i tjänsten

För att arbetsgivaren ska bli ersättningsskyldig när arbetstagaren vållar en skada krävs att skadan ska ha vållats i tjänsten. Det ska finnas ett visst funktionellt samband mellan skadan och arbetstagarens tjänst. Skador som arbetstagaren har orsakat på fritiden omfattas inte av arbetsgivarens ansvar, medan skador som orsakas när arbetstagaren utför sina arbetsuppgifter omfattas. Bestämmelsen ska enligt Högsta domstolen tolkas ganska extensivt till arbetstagarens fördel.

I ditt fall skedde olyckan under arbetstid, vilket talar för att det är din arbetsgivare som ska ersätta skadan. Utan att veta mer om vad du gjorde när skadan inträffade kan jag dock inte uttala mig mer exakt än så.

Arbetstagaren ansvarar endast om synnerliga skäl föreligger

Om synnerliga skäl föreligger ska arbetstagaren ersätta skadan. Exempel på sådana situationer är om arbetstagaren har orsakat skada genom ett grovt brott. Det ska helt enkelt röra sig om situationer där det är fullständigt orimligt att arbetsgivaren ska ansvara för skadan.

I din situation är det väldigt osannolikt att synnerliga skäl föreligger.

Ett avtal kan förändra situationen

Skadeståndslagen är dispositiv, vilket innebär att du och din arbetsgivare har möjlighet att avtala om bestämmelser som avviker från lagen (1 kap. 1 § skadeståndslagen). Har ni ett avtal som säger att du själv ansvarar för skador som du orsakar på bilen blir du därmed skyldig att ersätta skadan.

Mitt råd till dig

Jag rekommenderar att du bestrider fakturan som arbetsgivaren har skickat. Motivera din bestridan med att du anser att skadan omfattas av arbetsgivarens principalansvar enligt 3 kap. 1 § skadeståndslagen. Behöver du praktisk hjälp i ditt ärende kan du boka en tid med en av våra jurister.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,


Viktor SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”