FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut21/04/2021

Vem ska betala för underhåll av väg med servitut?

Hej. Vi är tre sommarstugeägare. Vi har nyttjande rätt på en väg till stugorna. Nu är det dags att grusa den. Vart kan man hitta vem som skall betala det? Är det så att vi skall dela det på alla 4 eller är han som äger vägen skyldig att göra det?

Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Det kan framgå i servitutet vem som ansvarar för underhållet av vägen

Det låter som att det rör sig om ett servitut, vilket regleras i 14 kap. jordabalken. Vem som ska ansvara för underhållet av vägen kan ha reglerats i servitutet. Börja således med att se efter om skyldigheten för underhåll har avtalats om.

Huvudregeln är att ägaren av den tjänande fastigheten, det vill säga ägaren av marken som vägen går på, inte ska betungas mer än nödvändigt (6 § första stycket), men underhåll av vägen är det man på sin höjd får ålägga denne (1 § andra stycket), så om det i servitutet står att det är ägaren av den tjänande fastigheten som ansvarar för underhåll är det det som gäller.

Utgångspunkten är annars att ni som nyttjar vägen svarar för underhåll

Om ansvaret inte avtalats om särskilt gäller att ägaren av den härskande fastigheten (det vill säga den som genom servitutet har rätt att använda vägen på den tjänande fastigheten) behöver hålla vägen i sådant skick att onödig skada eller besvär undviks (6 § andra stycket). Den skyldigheten torde omfatta att grusa vägen vid behov. När ni är fler som har servitut på vägen svarar ni alla för detta, och lämpligast torde vara att ni kommer överens och delar på kostnaden.

Om ni har fler funderingar så tveka inte att återkomma med en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”