Vem ska betala för skador vid trafikolycka?

FRÅGA
Jag äger en mopedbil som min dotter och hennes kompis var ute och åkte. Kompisen körde och backade in i en båttrailer och sedan kört ner i diket. Vem bär ansvaret för att betala?
SVAR

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt handlar den om vem som ska betala för skadan som uppstått när du lånat ut din mopedbil till den personen som orsakade skadan – du eller den skadeorsakande personen? För att besvara den frågan kommer jag att ta hjälp av Trafikskadelagen och Skadeståndslagen.

En mopedbil måste ha minst trafikförsäkring.

Alla motordrivna fordon, vilket din mopedbil är, ska ha en trafikförsäkring om den ska vara laglig att köra i trafiken (2 § Trafikskadelag). Jag utgår därför ifrån att du har det på din mopedbil, eftersom du mest troligt inte hade låtit din dotter låna den om den var olaglig att köra i trafiken.

Försäkringen är kopplad till det motordrivna fordonet och inte till någon person.

Trafikförsäkringen du har på din mopedbil är inte kopplad till dig som person utan till just din mopedbil. Det spelar alltså ingen roll om det är du som kör den, eller om du har lånat ut den till någon annan. Oavsett vem som sitter bakom ratten när en olycka sker så kommer trafikförsäkringen att gälla. Detta framgår inte direkt av lagtexten, vilket kan göra det svårt att förstå sig på hur det ligger till.

Vad som är viktigt att se på är dock att trafikförsäkringen inte täcker alla uppkomna skador efter en olycka. En bedömning måste göras i varje enskilt fall, men jag ger dig en kort "hjälp på traven" nedan, så du kan se vilka delar som täcks av trafikförsäkringen och vad som gäller för resterande skador/belopp eller liknande.

Skador som täcks av trafikförsäkringen (se 8-10 §§ Trafikskadelagen)

- Personskador som uppkommer till följd av olyckor i trafiken; enbart den andra parten och alltså inte dig själv.

- Sakskador som uppkommer till följd av olyckor i trafiken; enbart den andra partens fordon och alltså inte ditt eget fordon.

- "Tredjemans" skador; exempelvis om du backar in i grannens staket täcker försäkringen staket, men inte eventuella skador på din bil.

Sammantaget kan man säga att trafiksäkringen ger ut en ersättning till den part i en olycka som inte varit med och vållat olyckan. Den person som däremot har vållat olyckan får ingenting ersatt genom denna försäkring, utan får därefter vända sig till eventuella andra försäkringsbolag (om man har sådana) för att få ersättning för sina egna skador. Trafikförsäkringen är menad att ersätta den motsatta parten till "samma ekonomiska läge" som innan olyckan – alltså ska man få den ersättning som krävs för att man inte ska gå med förlust.

Sakskador är enklare att bedöma: om du krockar med en bil kommer trafikförsäkringen täcka kostnaderna för att återställa bilen till hur den var innan olyckan.

Vad gäller personskador är detta mer av en bedömningsfråga men några exempel på sådant som trafikförsäkringen kan täcka är: inkomstförluster, kostnader för läkarvård eller sveda och värk.

Bedömningen i ditt fall

I ditt fall, med olyckan som har inträffat, gäller att din trafikförsäkring kommer att täcka eventuella skador på den båttrailer som din dotters kompis har backat in i.

Om din mopedbil har fått skador kommer de inte att täckas genom ovannämnda försäkring, vilket framgår av 11 § Trafikskadelagen. Vad du får göra gällande dessa skador är att vända dig till det försäkringsbolag du har och anmäla olyckan. Beroende på vilket försäkringsbolag du har och vilken typ av försäkring du har (halv, hel, vagnskada osv) kan olika mycket av skadorna att täckas. Oftast har försäkringsbolag också olika regler kring självrisken vid olyckor, vilket också kan komma att påverkas av det faktum att du inte själv körde fordonet.

För att kompisen ska bli skyldig att ersätta dig för skadorna måste hon dels anses vara den skadevållande, men hon måste också anses ha orsakat skadorna genom uppsåt eller vårdslöshet, vilket du kan läsa dig till i 2 kapitlet 1 § Skadeståndslagen. Detta blir självklart en bedömningsfråga, men eftersom det inte framgår av de uppgifter du lämnat att exempelvis en polisanmälan har gjorts där vårdslösheten hade kunnat fastställas av polisen samt att mer låter som att kompisen, tillsammans med din dotter, förlorat kontrollen över mopedbilen och därefter hamnat i diket, gör jag bedömningen att någon vårdslöshet inte har förelegat. Kompisen kan, med min bedömning, inte anses vara ersättningsskyldighet för skadorna.

Slutsatsen jag vill ge dig är att jag tycker du först ska anmäla olyckan, så att de eventuella skadorna på båttrailern kan ersättas genom trafikförsäkringen. Därefter bör du anmäla olyckan till ditt eget försäkringsbolag för att få svar på om även skadorna på din mopedbil kan ersättas. Jag hoppas du fått svar på din fråga och att detta var en liten hjälp på vägen. Om du undrar något mer är du mer än välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Annars önskar jag dig lycka till med ersättningen och önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll