Vem ska betala för skador på grund av inbrottsförsök i lokal, hyresvärden eller hyresgästen?

2020-07-21 i Hyresavtal
FRÅGA
HejJag hyr ut en lokal till xxxxxxxx Livs AB (******-****) och nu har de haft ett inbrottsförsök. I samband med det så blev deras entrédörr skadad och behöver repareras alternativt bytas ut.Det skedde runt 20 juni. Eftersom vi i kontraktet har med en klausul "Yttre åverkan" där det står att hyresgästen ansvarar för skador som uppstår på dörrar å fönster till lokalen har jag inte funderat så mycket på det. Jag bad dem bara att se till att skadan blev åtgärdad snarast.Nu säger de att de inte tänker göra det utan att det är mitt ansvar! Det är därför jag vänder mig till Er för Ni bör ju ha den här typen av ärenden ganska ofta. Min inställning är att det här är hyresgästens ansvar. Utdrag ur kontrakt:Yttre åverkan☐Hyresvärden ☒Hyresgästenansvarar för skador som uppstått till följd av åverkan på entré- och andra dörrar eller portar som leder till eller från lokalen samt till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster och skyltar. Ansvaret omfattar i samtliga fall även karmar, bågar och foder.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om hyra av såväl lokaler som hyreslägenheter regleras av 12 kap. jordabalken (JB). Vissa bestämmelser i jordabalken är tvingande, medan andra är möjliga att avtala bort.

På tillträdesdagen ska hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten (i ert fall lokalen) i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är full brukbar för det avsedda ändamålet. Avtal får dock träffas om att lägenheten ska vara i sämre skick bland annat om upplåtelsen avser en lokal (jfr 12 kap. 9 § JB). Under hyrestiden ska hyresvärden hålla lägenheten i sådant skick som anses i 12 kap. 9 § JB om inte något annat har avtalats (12 kap. 15 § första stycket JB). Reglerna i 12 kap. 15 § JB hänvisar tillbaka till skicket enligt 12 kap. 9 § JB men ger även en möjlighet för parterna i ett lokalhyresavtal att komma överens att hyresgästen har underhållsskyldigheten. Att det faktiskt är möjligt att komma överens om att hyresgästen står för underhåll, skador m.m. är prövat i domstol. I ett rättsfall från Svea hovrätt (dom 2004-12-22, mål nr 5664-04) fanns det en klausul i ett lokalhyresavtal att hyresgästen skulle "svara för underhåll av lokalerna med inredning". Hyresgästen hävdade inför domstolen att klausulen enbart medförde att hyresvärden friskrevs från sitt underhållsansvar och att hyresgästen därför inte hade något ansvar. Domstolarna fann dock att hyresgästen varit skyldig att underhålla lokalen.

Den klausul du citerat i din fråga är en vanlig klausul i lokalhyresavtal. Det är giltigt att avtala om att hyresgästen ansvarar för skador som uppstått till följd av åverkan på entré och andra dörrar/portar, fönster, skyltfönster m.m. Eftersom det finns en möjlighet att avtala om sådant ansvar, och ni har ett kontrakt som stadgar det, är min bedömning utifrån den information du delgivit oss i frågan hyresgästens ansvar att åtgärda. I regel brukar det även i hyresavtalet finnas avtalat att hyresgästen har en skyldighet att teckna en företagsförsäkring. Om hyresgästen har en försäkring kan den i många fall täcka hela eller delar av skadorna. Ansvaret för att skadan åtgärdas är dock hyresgästens.

Om något är oklart eller du behöver hjälp av en av våra jurister i kontakten med hyresgästen är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?