Vem ska betala för bilen av oss två?

2017-03-02 i Samägandeavtal
FRÅGA
jag och min tjej köpte en bil tillsammans ochbjag tog ett blanco lån men vi separera och jag la bilen på hennes namn nu vill hon inte betala för bilen mer va kan jag göra eller är jag körd
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Dold samäganderätt till bil mellan sambor

I frågan framgår inte huruvida din tjej varit din sambo, om hon varit din sambo kan dold samäganderätt bli aktuellt. Dold samäganderätt innebär att du har en äganderätt till bilen utan att det står på papper så att säga. Kraven som uppställs för att dold samäganderätt ska anses föreligga är att bilen köpts för gemensamt bruk, att du som inte står som ägare har betalat eller tagit lån för bilen och att både du och ni båda vid köpetillfället avsåg att äga bilen tillsammans. Att ni båda avsåg att äga bilen tillsammans kan bevisas på olika sätt, enligt Högsta domstolen kan det bevisas genom att tolka omständigheterna i samband med köpet (exv. att du visar att ni varit tillsammans under tiden hon blev skriven som ägare och du blev skriven på lånet, bilder på er med bilen, sms och så vidare). Detta framkommer av ett rättsfall från Högsta domstolen 2002 se här, börja läsa från "HD (JustR:n Gregow, Lars K Beckman, Lennander, referent, Thorsson och Regner) beslöt följande dom" och nedåt.

Om du vill ha bilen, och ni varit sambor, kan du göra gällande att du är en dold samägare till denna och får således äganderätt i en andel av bilen som anses vara rättvis. Eftersom ni separerat kan ni komma överens om vem som ska behålla bilen, den som behåller bilen får då betala resterande del av lånet. Om dold samäganderätt finns, kan inte den som står som ägare på bilen behålla den utan att betala av lånet, eftersom äganderätten innebär här att man inte bara äger bilen utan också skulderna till denna.

Samägandeavtal utanför samboförhållande

Det andra alternativet (om ni inte är sambor) är att du gör gällande ett samägandeavtal, skriftligen eller muntligen, mellan er där ni kommit överens om att betala och äga bilen tillsammans. Ett sådant avtal innebär att ni två bundit er till att betala för bilen tills lånet är avbetalt. Avtal kan förutom skriftligen och muntligen, även ingås genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att ni båda betett er som om ett avtal och avtalsskyldigheter finns mellan er. Om du har tillräckligt material som övertygande visar på att ett sådant avtal utan skriftligt kontrakt uppkommit mellan er, kan detta godtas. Du kan bevisa att ett avtal uppkommit där ni avser att äga bilen och lånet tillsamman genom olika material, jämför exempel på bevismaterial som jag framförde i första stycket. Beviskravet på att ett avtal föreligger, när ett skriftligt kontrakt inte finns, är dock högt.

Eftersom ni inte längre är tillsammans ska frågan om vem som ska betala lånet avgöras utifrån vem som vill ha bilen efter ert förhållande, förutsatt att du bevisat att ni de facto tagit lånet och köpt bilen tillsammans. Om hon inte vill betala för bilen men ändå vill behålla den, kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten genom att bifoga de bevismaterial som visar på att avtal funnits mellan er. Om hon inte svarar på Kronofogden i denna sak, blir hon skyldig att betala dig. Om hon svarar och bestrider din ansökan, så går ärendet direkt till tingsrätten.

Eftersom endast hon står som ägare på bilen och endast du som lånetagare för lånet, innebär detta att en domstol får avgöra om dold samäganderätt eller samägandeavtal genom konkludent handlande föreligger. Även om du har goda chanser att vinna ett sådant mål är en rättstvist av denna karaktär besvärande från flera synvinklar, exv. ett avgörande från domstolen tar flera månader och under dessa månader ska någon betala av lånet för bilen. Ha detta i åtanke för din egna skull nästa gång du tar ett lån eller köper något av stort värde. Istället för att du dras med en massa kostnader och tidsspillan för att en domstol ska bedöma en rättstvist (som dessutom kan leda till en dom som är till nackdel för dig) skulle ett skriftligt kontrakt lösa det hela mycket enklare, smidigare och billigare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (607)
2021-09-02 Frågor gällande samäganderätt
2021-08-31 Hur stor andel har jag rätt till vid delat köp av husbil?
2021-08-30 Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?
2021-08-26 Tvångsförsäljning och synnerliga skäl enligt samäganderättslagen

Alla besvarade frågor (95850)