Vem ska betala fakturan?

2016-10-18 i Regressrätt
FRÅGA
Har haft en vattenskada i bostadsrätt.?Skadan orsakad av en person, som somnat i duschen. Renoveringen är nu klar men brf HSB kräver mig på brfs självrisk 89000kr, dubbelt basbelopp.Jag anser, att den som orsakat vattenskadan ska betala. Han har vänt sig till sitt försäkringsbolag, som i 3 veckor utrett frågan men bollat tillbaka till mitt försäkringsbolag. Jag har 1 vecka på mig tills denna faktura till brf HSB ska betalas.Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du först och främst behöver göra är att betala fakturan till brf HSB för att inte hamna i dröjsmål med betalningen. Ifall det skulle visa sig att det är du som måste stå för detta själv är det inte särskilt bra att inte ha betalat på flera veckor. Ifall du betalar "så länge" kan du senare kräva pengar av den som orsakat skadan och på så sätt få tillbaka det du lagt ut under tiden. Du får då en regressrätt gentemot den skadeståndsskyldige personen.

Angående skadan bör du kunna yrka på skadestånd av personen som somnat i duschen enligt 2 kap 1 § SkL. Du kan få skadestånd för de renoveringskostnader du haft samt för andra kostnader som kan ha uppstått till följd av sakskadan (5 kap 7 § SkL).

För att du ska kunna få skadestånd krävs det att personen som somnade i duschen var oaktsam/vårdslös då hen gjorde detta. Att somna i duschen, speciellt om vattnet var på, kan antagligen betraktas som vårdslöst så detta borde inte bli några problem att bevisa. Det krävs vidare att adekvat kausalitet förelåg, att det "låg i farans riktning" att det skulle uppstå stora skador om man somnade i duschen. Det måste alltså finnas ett tydligt orsakssamband mellan handlingen (att somna i duschen) och konsekvensen (att skadorna uppstod). Ifall badrummet eller avloppen t ex var i ovanligt dåligt skick är det inte säkert att detta krav är uppfyllt, i ett "vanligt" badrum kanske något sådant här aldrig hade skett. I så fall riskerar du att inte få något skadestånd, man får göra en bedömning i det enskilda fallet.

Sammanfattningsvis bör du alltså betala din faktura så länge och invänta svar från ditt och hans försäkringsbolag. Mycket i din fråga pekar på att du bör ha rätt till skadestånd då en person vårdslöst orsakat en sakskada för dig men allt beror egentligen på hur omständigheterna i ditt fall ser ut.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Jag skickade till ett mail till lawline och bad dem titta över detta svar. I och med att de inte gjort de så skriver jag mitt brev som en kommentar istället... Det skär i mitt hjärta att läsa detta svar. Det är så pass fel att det bör tas bort eller i vart fall redigeras. Att betala fakturan är det absolut sämsta bostadsrättsägaren kan göra. Brf:en har tillskrivit bostadsrättsägaren en faktura med ett belopp om 89 000 kr. Nu uppger visserligen inte frågeställaren närmare vad som framgår av fakturan, men det skulle förvåna mig om det på fakturan framgår juridisk grund för kravet samt underlag för skadans orsak och omfattning. Det brf:en gör är ju att de kräver hen på skadestånd. De måste således kunna styrka sitt krav som de har på bostadsrättsägaren. I och med att bostadsrättsägaren inte tillskrivits något krav vet vi inte den juridiska grunden för kravet. Vi vet inte heller vad de 89 000 kr avser att täcka för kostnader (annat än att det avser föreningens självrisk). När det kommer till vattenledningsskador har bostadsrättsägaren endast ansvar för skador som uppkommit genom vårdslöshet ellerförsummelse, oavsett om det är bostadsrättsägarens eller annans (vilka exakt går att läsa i a-c i paragrafen) vårdslöshet, bostadsrättslagen 7:12. Detta gäller dock ENDAST för skador på BOSTADSRÄTTEN. Högst troligt vill föreningen ha ersättning för den självrisk deras fastighetsförsäkring gäller med, för de skador som uppstått på fastigheten (inte bostadsrätten). Detta betyder att föreningen måste grunda sitt krav på antingen avtal (förenings stadgar som i princip aldrig skiljer sig från bostadsrättslagen på denna punkt) eller skadeståndslagen (skl) 2:1. Av skl 2:1 framgår att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan. Detta innebär för bostadsrättsägaren att om den juridiska grunden för föreningens krav är skl 2:1, vilket det med största säkerhet är, ska kravet riktas mot den som vållat skadan, och inte mot bostadsrättägaren. Bostadsrättsägaren kan alltså inte hållas ansvarig för sin gästs agerande genom skl 2:1. Det framkommer att bostadsrättsägaren är försäkrad. I en hemförsäkring åtar sig försäkringsbolaget att, förutsatt att det föreligger försäkringsfall, utreda skadeståndsskyldighet, förhandla med kravställaren och utbetala eventuellt skadestånd till den skadelidande. Vad som hade hänt praktiskt i detta fall är att hans försäkringsbolag hade bestritt ansvar i och det som anförts ovan. Bostadsrättsägaren hade då inte fått ut någon ersättning från sitt försäkringsbolag eftersom han betalat något han inte har en skyldighet att betala. Visserligen skulle han kunna kräva igen detta från sin kompis, men då är det han som måste bevisa vårdslösheten (vilken kanske inte är ett problem i detta fall) och ta fram underlag för skadans orsak och omfattning (dvs alla besiktningsrapporter fakturaunderlag osv osv). Bostadsrättsinnehavaren borde således rådas till att bestrida fakturan och begära att föreningen inkommer med ett preciserat krav. När föreningen väl gör det hade bostadsrättsägarens försäkringsbolag högst troligen konstateras att han inte var skadeståndsskyldig och försäkringsbolaget hade bestritt ansvar å bostadsrättsägarens vägnar. Föreningen hade då fått vända kravet mot skadevållaren, vilken genom sitt försäkringsbolag hade fått hjälp med att hantera kravet. Nu går det inte att säga givet de skrala uppgifterna hur sagan hade slutat men det vore inte otroligen att skadevållarens försäkringsbolag betalt ut det skadestånd som föreningen har rätt till, förutsatt att föreningen kunnat bevisa detta. Även för det fall han skulle varit skadeståndsskyldig borde han inte betala fakturan utan låta sitt försäkringsbolag hantera frågan. Inte ens om han saknat försäkring borde han ha betalt fakturan utan krävt att föreningen återkom med ett specificerat krav med medföljande underlag som styrker kravet. Det är inte meningen att sätta dit aktuella skribent hos er utan jag är ofta mycket imponerad av de svar som finns att tillgå på Lawline. Detta är dock så fel att det riskerar att kosta privatpersoner väldigt stora summor om det tillåts vara kvar på sidan.
2017-05-11 10:26
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Regressrätt (18)
2020-09-20 försäkringsgivarens regressrätt
2020-07-07 Försäkringsbolags regressrätt vid parkeringsskada?
2020-06-30 Ska jag betala självrisken för skada orsakad av annan?
2019-09-03 Måste jag betala självrisken vid parkeringsskada?

Alla besvarade frågor (85408)