FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt09/08/2018

Vem ska bestämma plats för möte om civilrättslig tvist?

Vi är mor och son som är oense och har tillkallat advokater. Det handlar om ett skuldbrev.

Nu har jag (mor) och min advokat givit förslag om ett mötet för att diskutera ev frågor om allt.

Är det inte vi ( mor och min advokat ) som skall ge förslag om mötesplats?

Nu har motparten givit förslag: för det 1:a i en helt annan stad än vad vi bor i , bara för att min son arbetar i denna stad?

Han åker till och från varje dag till sitt jobb! Bor i närheten av mig, har han rätt att bestämma plats, skall inte han rätta sig efter mig och min advokat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I domstolssammanhang talar man ofta om laga domstol. Laga domstol är vid vilken domstol talan ska väckas. Er är en civilrättslig tvist mellan privatpersoner. I ett sådant fall är huvudregeln att ansökan om stämning ska skickas till den tingsrätt där motparten var folkbokförd den 1 november föregående år (10 kap. 1 § Rättegångsbalken). Som exempel (utan att ha någon aning om var du och/eller din son är folkbokförda); om din son den 1 november i fjol var folkbokförd i Lunds kommun och du vill stämma honom ska stämningsansökan sändas till Lunds tingsrätt. Om någon av er stämmer varandra till domstol kommer den domstolen att kalla er till en muntlig förhandling. Den muntliga förhandlingen kommer att hållas i tingsrättens lokaler på orten som är aktuell.

Mötet er emellan är inte något som är lagreglerat utan endast ett möte med förhoppning om att kunna enas utan domstolsförhandling. I det fallet står det er fritt att avtala om vart ni ska träffas. Din son har ingen skyldighet att rätta sig efter dig och din advokat, likväl som du inte har någon skyldighet att rätta dig efter din son och hans advokat.

Ett möte som det du beskriver är heller inte något som är obligatoriskt. I vissa fall har man inte ens något möte utan det sker en korrespondens via brev eller e-post mellan ombuden istället. Förhoppningen med ett möte som det föreslagna är i regel att parterna ska kunna enas utan att det behöver bli en domstolstvist. Tvister kan bli både långdragna och kostsamma.

Som svar till dig innebär detta att din son inte har någon skyldighet att rätta sig efter dig och din advokat. Han har heller ej rätt att bestämma plats. Kan ni inte enas om plats och tid får era ombud föra eventuell korrespondens via brev eller e-post. Det är först när ni är kallade till förhandling hos tingsrätten som ni ska inställa er, och då får ingen av er bestämma tid och plats.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo