Vem leder förundersökning mot minderårig?

2017-10-16 i Förundersökning
FRÅGA
Hur vet jag vem som leder förundersökningen när det gäller barn under 15 respektive 18? Är det skillnad på dessa åldersgrupper. Till exempel skadegörelse, vi har en 14, 17 och 21 åring som är skäligen misstänkt. På vilket sätt skall utredningen genomföras i respektive fall och av vem?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Under 18 år

I de fall någon är under 18 år ska lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare tillämpas. Förundersökningar mot någon som inte fyllt 18 år, ska ledas av en åklagare eller en polis som är särskild lämpad för uppgiften, (2 §). Om fängelse kan följa av brottet, ska förundersökningen bedrivas skyndsamt (4 §). I de fall det gäller användning av tvångsmedel mot underårig finns det bara särreglering av häktning. Övriga tvångsmedel finns det inga bestämmelser om, och därmed gäller alltså de regler som finns i rättegångsbalken om tvångsmedel.

Över 18 år

I de fall någon är över 18 år, ska även i sådana fall förundersökningen ledas av åklagare eller en polis (23 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken).

Råd

Jag får råda dig att kontakta polisen för att få på vem som faktiskt leder förundersökningen.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (557)
2021-09-17 Varför dröjer förundersökningen?
2021-09-07 Kan jag överklaga en av åklagare nedlagt förundersökning?
2021-08-31 Får polisen göra en husrannsakan utan att fråga mig först?
2021-08-31 Underrättelse om inledd polisutredning

Alla besvarade frågor (95783)