Vem kan vara vittne till gåvobrev?

2019-09-05 i Gåva
FRÅGA
Hej! Jag skall skriva en gåvohandling till min son kan jag då låta min sons svärföräldrar bevittna min namnteckningen och min frus godkännande av gåvan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utgångspunkten när det gäller bevittnande av gåvobrev är att sådan inte behövs mer än om det finns särskilt stadgat i lag. Det innebär även att en gåva i regel är giltig utan ett gåvobrev, om det inte finns särskilt stadgat i lag att ett gåvobrev behöver upprättas. Däremot kan ett gåvobrev vara bra ur bevissynpunkt, då gåvan blir lättare att bevisa. Om det inte finns krav på vittnen kan du givetvis ändå få det bevittnat. Vid en tvist kan de som bevittnade gåvobrevet kallas som vittnen vid en eventuell domstolstvist vari det måste avgöras hur opartiska vittnena är. Din sons svärföräldrar kan således vara vittnen, däremot kan deras opartiskhet ifrågasättas om det blir en tvist om gåvan i framtiden.

I vissa fall krävs det vittnen efter vad som är stadgat i lag. Exempel på detta är när du skänker bort en fastighet. Det finns inget uttryckligt krav att gåvobrevet ska vara bevittnat (jfr 4 kap. 1 § och 29 § Jordabalken, JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om gåvobrevet inte är bevittnat (20 kap. 7 § JB). Det är därför en god idé att bevittna ett gåvobrev vid gåva av fastighet. I jordabalken framkommer inget krav om vittnen, varför lagen med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar aktualiseras. Enligt nämnda lag får inte någon under 15 år vara vittne och inte heller den som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen. Inte heller gåvotagaren får vara vittne. Som synes framkommer det inte heller av denna lag något förbud mot anhöriga att vara vittnen. Däremot, precis som redogjort för ovan, kommer bevisvärdet vid en eventuell tvist att vara lägre om vittnet är någon det kan antas att inte är opartisk.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (632)
2020-07-06 Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?
2020-06-30 Hund som givits som gåva
2020-06-26 kan man ångra ett gåvobrev?
2020-06-26 Gåva som förskott på arv

Alla besvarade frågor (81730)