Vem kan vara testamentsexekutor?

Min mamma ska skriva testamente och vill utse en testamentexecutor. Hon vill att min man ska vara det. Är det juridiskt möjligt?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Regler om testamentsexekutor finns i 19 kap. ärvdabalken (ÄB). 


Har någon genom testamente blivit utsedd som testamentsexekutor kan denne begära att rätten ska besluta om att testatorns egendom ska förvaltas av honom eller henne (boutredningsman) (19 kap. 1 § ÄB). Det måste alltså framgå av testamentet att din mamma valt att utse din man till testamentsexekutor. Det finns inga regler i ÄB om vem som kan utses som testamentsexekutor och därmed inga hinder för din man att utses till testamentsexekutor. Även om det skulle vara så att din man är testamentstagare, d.v.s. tilldelas egendom genom testamentet, kan han alltså vara testamentsexekutor. En dödsbodelägare har dock möjlighet att klaga på testamentsexekutorns arbete som boutredningsman. Domstolen kan i ett sådant fall skilja testamentsexekutorn från sitt uppdrag om personen anses vara olämplig eller om det finns annan särskild orsak (19 kap. 5 § 2 st. ÄB och 19 kap. 6 § ÄB). Klagomålet får dock inte grunda sig enbart på att hen är testamentsexekutor. 


Jag hoppas jag kunde svara på din fråga. Undrar du något mer är du välkommen att skicka in en ny fråga. 


Slutligen vill jag tipsa om att din mamma kan få hjälp med att upprätta testamentet via vår avtalstjänst som du hittar här


Med vänliga hälsningar,


Sofia DanielssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning