Vem kan polisanmäla en händelse och vem kan väcka åtal?

2020-09-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Gällande anmälan om vållande till kroppsskada måste det vara målsägande som gör anmälan? Det är min systers barn som fick en hjärn skada under förlossning. Trots att ctg kurvan var avvikande och till slut visade allvarligt asfyxi fortsatte personalen med förlossning. Måste föräldrarna till barnet göra polisanmälan eller kan jag göra det.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).

Vem som helst kan polisanmäla en händelse. Men endast en åklagare och en målsägande kan väcka åtal om vissa förutsättningar är uppfyllda (20 kap. 2 § första stycket och 20 kap. 8 § RB)

Angivelsebrott kräver att målsägande anger brottet för att själva kunna väcka åtal mot den misstänkte

Utgångspunkten är att brott lyder under allmänt åtal, vilket innebär en skyldighet för åklagaren att väcka åtal oberoende av målsägandes anmälan och inställning. Dock finns det undantag, s.k. angivelsebrott, där det krävs att målsäganden själv har anmält brottet för att åtal ska kunna väckas mot den misstänkte. Målsäganderätten är strängt personligt vilket innebär att ingen kan överta dennes ställning och väcka åtal, om inte den som blivit drabbad av brottet har avlidit (20 kap. 13 § första stycket RB).

Åklagaren kan väcka åtal oberoende av målsäganden vid fall av grovt vållande till kroppsskada

Gällande vållande till kroppsskada eller sjukdom får, om brottet inte är grovt, åklagaren väcka åtal endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat ur allmän synpunkt (3 kap. 12 § första stycket BrB). Detta innebär att det måste röra sig om ett grovt fall av vållande till kroppsskada för att åklagaren, och inte din syster som är målsägande, ska kunna väcka åtal ifall din syster nu inte anmäler händelsen. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag (3 kap. 8 § andra stycket BrB). Jag kan inte bedöma hur allvarlig läkarnas risktagande var och kan därmed inte bedöma ifall det är grovt.

Sammanfattningsvis måste det inte vara din syster som polisanmäler händelsen, men det måste vara hon som anger det eventuella brottet för att själv kunna väcka åtal. Detta gäller som sagt inte när det ifrågavarande brottet är grovt eftersom åklagaren då har skyldighet att väcka åtal oberoende av din systers inställning till händelsen. Jag föreslår att du anmäler händelsen till polisen och låter de ta det därifrån!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?