Vem kan överklaga socialnämndens beslut om omplacering av barn?

2017-10-28 i Myndigheter
FRÅGA
HejVi är familjehem sedan 4 år tillbaka till en nu 11-årig pojke.Förra veckan fick vi besked om att han ska flytta, då socialen inte anser sig se någon utveckling på diverse områden.Det märkliga i detta, är att soc inte haft kontakt med oss på ca 6mån och baserar detta på ett rent antagande( de själva erkänner att de inte har några belägg, utan det är vad de "fått till sig"). I total motsats till vad sjukvården, skola, psykolog, assistent och vi anser.De avser nu flytta pojken till en familj utan någon som helst kunskap kring hans diabetes, och samtidigt flytta till ny skola, utan färdig assistent osv osv. (De erkänner att de inte har några färdiga lösningar)Hur kan vi/skola/sjukvård överklaga en omplacering, då alla inblandade är överens om det totalt sinnessjuka beslutet?Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Socialtjänstlagen (SoL) behandlar bl.a. bestämmelser om vård av barn utanför det egna hemmet. I frågan framgår det inte om barnet omhändertagits med stöd av lagen om vård av unga (LVU) och att barnet av denna anledning placerats i familjehem. Vi återkommer till detta nedan.

1 kap 2 § SoL säger att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vidare ska socialnämnden enligt 5 kap 1 § SoL bland annat verka för att barn växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialnämnden har ett stort ansvar när det kommer till vård av unga i familjehem. De ska medverka till att barnet får en god vård och uppfostran, god utveckling, en lämplig utbildning, hälso- och sjukvård som behövs och så vidare. Socialnämnden ska regelbundet följa upp vården i familjehemmet genom personliga besök, samtal med den unge, samtal med den eller dem som tagit emot barnet i sitt hem och samtal med barnets föräldrar.

Socialnämnden ska minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och utformas. Detta innebär även att socialnämnden ska ta ställning till huruvida en omplacering är lämplig eller inte. Finner man att det familjehem som den unge vistas i är olämpligt eller att en flytt skulle vara i led med barnets bästa ska avtalet sägas upp och barnet flyttas. Om barnet inte är tvångsomhändertaget enligt bestämmelserna i LVU kan föräldrarna till barnet bestämma att barnet istället ska flytta hem till dem. Om barnet däremot är omhändertaget med stöd av LVU är det socialnämnden själva som bestämmer var barnet ska vistas under vårdtiden. I ert fall kan ett sådant beslut enbart överklagas av föräldrarna till barnet. Familjehemsföräldrarna kan inte överklaga ett beslut om att barnet ska flyttas från familjehemmet.

I frågan sägs det att socialnämnden saknar belägg för en omplacering och att det är ett rent antagande. Detta kan strida mot nämndens utredningsskyldighet och deras skyldighet att verka för barnets bästa enligt portalparagrafen i 1 kap 2 § SoL. Barn behöver kontinuitet och trygghet och en omplacering (utan motivering) kan påverka barnet i negativ riktning. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utövar tillsyn kan gå in och påverka hur socialnämnden ska arbeta. Vidare kan Justitieombudsmannen (JO) inkomma med kritik. I allvarliga fall kan JO väcka åtal mot en befattningshavare om denne agerat felaktigt i tjänsten.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Tolf
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (436)
2021-09-15 Hur kan man bestrida ett negativt beslut om kontakt från kriminalvården?
2021-08-31 Hur får jag veta varför Försvarsmakten nekat mig?
2021-08-31 Vad gör man när en myndighet agerat felaktigt?
2021-08-25 Allmänt om byggnadsverk intill olika typer av tomtgränser och förhållandet till detaljplan

Alla besvarade frågor (95697)