FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt25/06/2022

Vem kan göra anspråk på ett föremål som beslagtagits för utredning?

Hej, Jag fick min cykel stulen i höstas. Nu har den blivit beslagtagen av polisen i samband med en husrannsakan hos en misstänkt. När jag ringer och pratar med polisen så säger dom att den ligger som föremål för utredning m.m., de säger även att den misstänkte kan göra anspråk på cykeln då den hittats hos honom. Hur kan det vara så?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Av din fråga tolkar jag det som att din cykel har blivit stulen i höstas och att den nu är beslagtagen för utredning om brott, samt att den misstänkte kan göra anspråk på cykeln. I mitt svar kommer jag utgå från detta och tillämpa rättegångsbalken, RB.

Vad innebär beslag av föremål (cykeln) och kan det hävas? 

Ett föremål (cykeln i detta fall) får tas i beslag om det skäligen kan antas ha betydelse för utredning av brott eller tagits ifrån någon genom brott, 27 kap 1§ RB. Det innebär att ett föremål får tas i beslag även om det antas vara avhänt någon annan genom brott. Om inget åtal har väckts inom en bestämd tid eller om det inte längre finns någon begäran till rätten om förlängning av tiden, samt inte finns något skäl för beslag ska beslaget hävas, 27 kap. 8§ RB. 

Vem har rätt till det beslagtagna föremålet (cykeln)? 

Föremålet (cykeln) som har beslagtagits ska lämnas ut, förverkas eller tas i förvar enligt 27 kap. 8 a§ RB. Om föremålet inte ska lämnas ut till målsägande (brottsoffret) eller någon som trätt i dennes ställe ska föremålet lämnas ut till den hos vilken beslaget gjorts (den misstänkte). Sammantaget, bör rätten pröva vem som har bättre rätt till föremålet om flera personer gör anspråk på samma beslag (cykeln). Anledningen till att polisen säger att den misstänkte kan göra anspråk på föremålet kan till exempel bero på att det hittats i dennes lägenhet och att det därför krävs någon sorts bevis som tyder på att den tillhör annan för att denne ska ha bättre rätt till föremålet. 

Jag hoppas att mitt svar har gett dig viss vägledning. Du får gärna höra av dig om du ha fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Linnéa LingemarkRådgivare