FrågaARBETSRÄTTSjuk 28/05/2019

Vem kan få närståendepenning?

En pensionnär ( han jobbar inte bara några timmar per vecka som som volontär ) som vill vårda en svårt sjukt anhöring kan han få närståendepenning ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Man kan få närståendepenning om man uppfyller följande krav:

- Den närstående som du vårdar har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot hens liv

- Du vårdar den närstående på sjukhus eller i hemmet

- Med vård menas att du är hos personen som ett stöd.

- Den närstående samtycker till vården.

- Vården ges i Sverige eller i ett EU/EES-land.

- Du och personen du vårdar är försäkrade i Sverige.

- Du går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
Det som kan bli problemet i detta fall är att personen i fråga inte verkar uppfylla det sista kravet - att man ska gå miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande. Definitionen av sjukpenninggrundande inkomst är den årliga inkomst i pengar som en försäkrad kan antas komma att få för eget arbete (https://lagen.nu/2010:110#K25P2S1).

Det beror alltså på om personen i fråga tjänar några pengar på detta volontärarbete. Om personen tjänar minst 1 000 kronor om året för utfört arbete för någon annans räkning så ska det räknas som inkomst av anställning (https://lagen.nu/2010:110#K25P7S1) och personen har då rätt till närståendepenning. Om personen tjänar mindre än 1000 kronor om året på volontärarbetet så går hen inte miste om någon arbetsinkomst som är sjukpenninggrundade och kan därför inte heller få närståendepenning.
Hanna KanonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”