Vem kan bli justitieråd?

2020-12-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Vad krävs det för mig ifall jag vill bli domare i högsta domstolen? Jag är i tjugoårsåldern nu, är det för sent?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Domarna i Högsta Domstolen kallas för justitieråd. För att bli justitieråd krävs det att man är s.k. lagfaren och du får inte heller inneha eller utöva något annat ämbete (3 kap. 4 § Rättegångsbalken). Lagfaren domare är den som är svensk medborgare och ha avlagt för behörighet till domarämbete föreskrivna kunskapsprov. Du får inte heller vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (4 kap. 1 § Rättegångsbalken).

De kunskapsprov som ska ha avlagts är juristexamen eller motsvarande äldre examen t.ex. juris kandidatexamen, detta framgår av Förordning (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m.

Det finns inga krav på hur många år man ska ha varit yrkesverksam, men stor vikt läggs på ens tidigare erfarenheter. Du kan läsa mer om justitieråd på Högsta Domstolens hemsida.

Hoppas att di fick svar på din fråga!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1216)
2022-01-27 När har polisen rätt att kräva att jag legitimerar mig?
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd

Alla besvarade frågor (98704)