Vem kan ärva huset om en maken dör?

2020-08-31 i Make
FRÅGA
Hej. Min man och jag (vi är gifta) funderar på att köpa ett hus. Min man har ett barn men vi har inga gemensamma barn. Om vi skulle köpa ett hus och t.ex. min man dör före mig, vem ärver huset och hur stor andel?Säg att lagfarten är på bådas namn, hans och mitt. Kan jag skriva min del på min syster eftersom jag har inga barn själv? Dvs, om jag dör först vad händer med min del av huset?Vad händer när vi båda dör? Vem får huset?En annan fråga: om jag köper ett hus och jag inte är gift och sedan gifter mig. Får min blivande man en del av huset när jag dör eller om vi skulle skilja oss?Hoppas att ni förstår mina frågor!Tack på förhand!Mvh
SVAR

Hej!

Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du har ställt flera frågor har jag valt och svara varje fråga enskilt.

Vad händer när ens make dör?

När ena maken dör så upplöses äktenskapet, 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Makarnas egendom ska fördelas lika mellan dem genom bodelning. Denna huvudregeln har ett undantag vilket är om makarna har endast enskild egendom, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen. Ska. makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § Äktb. All egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord, 7 kap. 2 § ÄktB.

Det som är viktigt att komma ihåg att bodelning sker alltid först så den efterlevande maken kan få ut sin del i bodelningen. Det är just efter bodelningen vi vet vilka egendom som tillhör den döde maken och därefter en arvfördelning kan ske.

Din man dör före dig, vem ärver huset och hur stor andel?

Huset som ni köper kommer vara er giftorättsgods om ni inte genom ett testamente gör den till enskild egendom. Vilket betyder att du och din make äger halva huset var, vilket resulterar i att du kommer få halva huset efter bodelningen och den andra hälften som tillhör din make kommer gå till din makes arvingar. Huvudregeln inom svensk rätt. Är att avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska ärva i första hand, 2 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB).

Det finns även en arvsrätt för en efterlevande make, 3 kap. 1 § ÄB. Denna rätt går före den avlidnes barn som är gemensamma med den efterlevande maken. Detta innebär att om en person som har barn gemensamt med sin make avlider kommer den efterlevande maken ärva före de gemensamma barnen. När sedan även den. Efterlevande maken avlider kommer de gemensamma barnen. Få ut sitt arv efter båda sina föräldrar, 3 kap. 2 § ÄB. Då ni har inga gemensamma barn så gäller inte denna bestämmelsen för er, dock kan denna regeln bli aktuellt om din makes barn väljer att avstå från sin arv och istället ta ut sin arv efter du har gått bort, 3 kap. 9 § ÄB.

Sammanfattningsvis kan jag säga att du kommer få halva huset och din makes barn kommer få den andra halvan av huset.

Kan du skriva din del på din syster då du inte har några barn? Vad händer med huset om du dör?

Som jag nämnde innan har bröstarvingar en rätt att ärva efter sina föräldrar och det kallas för första arvsklassen, 2 kap. 1 § ÄB. I det fall där den avlidne har inga barn tar arvlåtarens föräldrar häften var av arvet. Är föräldrarna döda delar arvlåtarens syskon på arvet och detta utgör den andra arvsklassen, 2 kap. 2 § ÄB. Om arvlåtaren har inga barn och inga föräldrar som lever och inga syskon eller syskonbarn så träder farföräldrar och morföräldrar in istället som ska dela på arvet lika. Är även dessa ej i liv går arvet till far och morföräldrars barn istället, detta utgör den tredje arvsklassen, 2 kap. 3 § ÄB.

Då du har inga barn kommer ditt arv gå till dina föräldrar då de är den andra arvsklassen. Men du kan skriva ett testamente så att din syster ska få ärva allt efter dig, 9 kap. 1 § ÄB. Det som kommer hända är arvet efter dig kommer delas lika mellan dina arvingar men om du vill att din syster ska få allt efter dig så ska du underrätta ett testamente.

Vad händer med huset om ni båda dör?

Jag tolkar din fråga som att ni båda ska dö samtidigt exempelvis i en olycka. Det som kommer hända då är att en bodelning sker och varje makes del kommer delas mellan deras arvingarna. Halva huset kommer delas mellan dina arvingar och halva huset kommer delas mellan din makes arvingar. Vilket i praktiken kan man antigen sälja huset så att varje arvinge kan få ut sin del eller någon av arvingarna köper ut resterande arvingarna del i huset.

Får maken en del i huset om du köper huset innan ni gifter er?

Svaret på frågan beror såklart på omständigheterna runt omkring men den förenklade svaret hade vart ja. Huset kommer vara ett giftorättsgods därmed kommer din make få ta en del av det. Men exempelvis om du ärver huset med förbehåll att huset ska vara din enskilda egendom kommer inte din make få en del i huset om ni skiljer er. Det jag skulle rekommendera i det fallet är att ni skriver på ett äktenskapsförord så att huset kan vara din enskilda egendom

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (457)
2021-01-30 Kan särkullbarn hindra en gåva av fastighet?
2021-01-22 Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall
2021-01-22 Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?
2021-01-18 Arv vid dubbla medborgarskap

Alla besvarade frågor (89649)