Vem kan ansöka om ett bolags konkurs?

2017-12-22 i Konkurs
FRÅGA
Hej.Min far och jag har varit delägare i ett AB 50/50 hans sambo sitter med i styrelsen.Utan min vetskap har han satt bolaget i KK. En bolag som gått att räddaHar han och hans sambo rätt att göra så?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att försättas i konkurs krävs att bolaget inte kan betala sina skulder och att detta tillstånd inte är tillfälligt (1 kap 2 § 2 stycket konkurslagen; kronofogden). Bolaget själv kan ansöka om konkurs, likväl som en gäldenär (2 kap 1 § konkurslagen; domstolen). Det är däremot tingsrätten som försätter bolaget i konkurs (domstolen).

I ditt fall verkar det som att din far har haft behörighet att ansöka om konkurs å bolagets vägnar, vilket gör att han därmed har rätt att göra så.

Om du tror att något inte har gått rätt till så kan det vara aktuellt att överklaga, viktigt här är dock att poängtera att ett konkursbeslut inte kan återkallas (2 kap 22 § konkurslagen). Skatteverket redogör för viktiga punkter vid en överklagan.

Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på dina frågor, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Ronja Westlin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (149)
2018-06-07 Beneficium vid personlig konkurs
2018-05-31 Ska reglerna i utsökningsbalken eller reglerna i konkurslagen tillämpas vid en konkurs?
2018-05-30 Fråga om förmånsrätt vid förskottsbetalning
2018-05-27 Vad händer med mitt aktiebolag om jag går i personlig konkurs?

Alla besvarade frågor (55436)