FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt25/09/2022

Vem kan anmäla / bli anmälda för brott?

Hej! Kan man polisanmäla en person som bor på ett gruppboende för missbrukare och går under LSS ( lagen om stöd och service för funktionsnedsättande) för att man misstänker att personen har startat ett brandlarm avsiktligt om brandledaren uppmanar till att polisanmäla? Isåfall vad blir personen polisanmäld för?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

I rättegångsbalken (RB), som grovt taget kan sägas reglera hur en domstolsprocess går till, finns bestämmelser om angivelser, alltså brottsanmälningar från allmänheten. Ingen bestämmelse i RB eller i annan lagstiftning anger att det finns någon begränsning i vem som får anmäla eller vem som får bli anmäld, med undantag för brottet ”falsk angivelse” i 15:6 brottsbalken (BrB) Det står alltså alla fritt att anmäla vem som helst så vida man inte vet att den man anmäler är oskyldig. 

Avseende det brott som kan aktualiseras i detta fall så gäller bestämmelsen i 16:15 BrB om falskt larm. I bestämmelsen framgår att den som genom oriktig uppgift att det föreligger fara för en eller flera människors liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom föranleder onödig säkerhetsåtgärd, döms för falskt larm till böter eller fängelse i högst ett år. För att dömas för brottet krävs att någon onödig säkerhetsåtgärd företagits, exempelvis att ett område avspärrats eller att en uttryckning har skett. Värt att notera i sammanhanget är att den som anmäler viss person för ett brott inte behöver veta vilket brott man anmäler för utan det räcker med att endast ange omständigheterna kring händelsen så kommer Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten göra en bedömning av hur brottet ska rubriceras.

Jag hoppas detta utgjorde svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”