Vem har undersökningsplikt? Utgör avfuktare och dräneringspump byggnadstillbehör?

2021-03-13 i Fastighet
FRÅGA
Vi sålde ett hus i somras utan mäklare och besiktning. Köparen köpte huset i befintligt skick. Köparen har kommit flera gånger i efterhand och påstått att saker vi "lovat" saknas i huset och påstår att vi ska köra och lämna de till henne tex avfuktare, dräneringspump osv. Köparen kom även nu och ville veta vart besiktningspapperna var och ville att vi skulle skicka dessa hem till dem. Vi besiktade inte huset i med hon köpte de i befintligt skick. Tycker ni vi ska kontakta en jurist för detta kommer bara fortsätta.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Friskrivningsklausuler

Vid köp av fast egendom är det möjligt att inkludera friskrivningsklausuler. Det måste däremot vara en snäv klausul. Villkoret måste vara detaljerat utformat och avgränsat. Att sälja fastigheten i "befintligt skick" är inte tillräckligt. Det anses vara en alltför generell utformning.

Köparens undersökningsplikt

Det är inte säljarens ansvar att besiktiga fastigheten. Det är köparen som har en undersökningsplikt. Köparen kan inte åberopa fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet (4 kap. 19 § andra stycket JB).

Vad ingår vid köp av fast egendom?

Vid köp av fast egendom ingår även allmänna fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Köparen har därför till rätt till b.la. byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap. 1 § JB). Köparen har också rätt till fast inredning och annat som byggnaden blivit försedd med, dvs. sådant som installerats och fungerar tillsammans med byggnaden. Det ska också ha varit ägnat för stadigvarande bruk, t.ex. badkar, spis, värmeskåp, kylskåp och värmepanna (2 kap. 2 § JB).

Frågan blir därför om avfuktaren och dräneringspumpen utgjorde byggnadstillbehör eller inte. Det krävs att avfuktaren och dräneringspumpen har installerats och fungerar tillsammans med byggnaden för att det ska anses finna ett funktionssamband. Att till exempel koppla in en dammsugare eller en brödrost kan inte anses vara att förse byggnaden med fast inredning. Dessutom ska syftet vara att föremålet ska vara där för stadigvarande bruk. Det ska inte endast vara tillfälligt. Föremålet ska normalt vara till nytta oavsett vem som skulle äga fastigheten. Vanligtvis används en avfuktare tillfälligt och kräver inte någon avancerad eller större installation. Vad gäller en dräneringspump är det möjligt att en mer omfattande installation krävs och att dräneringspumpen är avsedd för stadigvarande bruk. Det är dock svårt att avgöra utifrån den information som jag fått. Det är en bedömning som får göras i det enskilda fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96379)