Vem har underhållsskyldighet för ett servitut avseende en väg?

2017-11-10 i Servitut
FRÅGA
Hej, Vi har servitut på en väg som kommunen äger. Det är den enda vägen som leder till vårt hus. Vägen ligger nedanför ett berg och mycket dagvatten kommer ut. Vintertid fryser vattnet och detta leder till att vi kan inte komma till vårt hus. Vem som ska åtgärda detta?Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan om vem som ska ansvara för underhållandet av ett servitut regleras på flera håll. De viktigaste reglerna finns i jordabalken 14 kap och fastighetsbildningslagen 7 kap. Vilken lag som ska tillämpas beror på hur servitutet uppstod. Det gäller dock för båda sorters servitut att det krävs att det står i avtalet för att ägaren till den fastighet som upplåtit servitut (i ditt fall kommunen) ska tvingas underhålla vägen.

Det här regleras i jordabalken 14 kap 1 § 2 stycket om det är ett så kallat avtalsservitut ni har, och i fastighetsbildningslagen 7 kap 1 § 2 stycket om det är ett så kallat officialservitut.

Om det inte står något i avtalet om underhållsskyldighet är kommunen alltså enligt lagen inte skyldiga att underhålla vägen. Detta gäller oavsett om det är ett så kallat avtalsservitut eller officialservitut. Ni bör därför titta i avtalet för att ta reda på om det där kanske finns en skyldighet för kommunen att underhålla vägen.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp. Tveka inte att fråga igen eller kommentera nedan om du har fler funderingar!

Ordlista:

Tjänande fastighet – Den fastighet som upplåter servitutet.
Härskande fastighet – Den fastighet som nyttjar servitutet.
(Dessa begrepp används i lagen).

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (301)
2021-09-14 Vad får man göra på ett servitut?
2021-08-06 Finns det någon begränsning avseende omfattningen på ett servitut?
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?

Alla besvarade frågor (95778)