FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal17/08/2020

Bodelning mellan sambors: Vem har rätt till vilket värde av den gemensamma bostaden?

Hej,

Jag och min sambo har bott tilsammans i 7 år och har 1 gemensamt barn. Vi har inget samboavtal skrivet mellan oss.

Jag har stått för hela kontantinsatsen till vår lägenhet och står ensam ägare på lägenheten och ensam på lånen. Lägenheten köptes av mig för att vi skulle bo tillsammans.

Om vi går skilda vägar - då har jag förstått att han har rätt till halva lägenhetens värde.

Om lägenheten är värderad till 3 miljoner, har han rätt till 1,5 miljoner, eller är det 3 miljoner minus lån på lägenheten och sedan delat på två?

Mvh

Ska skriva samboavtal snabbt som attans

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Så som jag förstår din fråga så har du och din partner varit sambos i sju år och ni har ett gemensamt barn. Därtill har ni en lägenhet som ni har köpt i syftet att ha som gemensam bostad. Däremot så har du stått för såväl hela kontantinsatsen som för lånen. Ni har ännu inget samboavtal.

En lägenhet som har köpts i syfte att vara sambors gemensamma boende är samboegendom

Samboskap regleras i Sambolagen (SamboL). I din fråga framgår det att ditt köp av lägenheten haft till syfte att utgöra gemensam bostad för er. 5§ SamboL redogör för vad som avses med sambors gemensamma bostad. Enkelt förklarat så krävs det att, i detta fallet, lägenheten är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål. Eftersom lägenheten som du köpt uppfyller dessa villkor utgör den samboegendom (3§ SamboL). Det har alltså ingen betydelse att det är du som betalat kontantinsatsen eller att det är du som står på lånet.

Samboegendom delas lika mellan parterna, efter att eventuella skulder dragits av

Precis som du ger uttryck för i din fråga kan bodelning komma ifråga då ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra. En bodelning ska genomföras ifall någon av samborna begärt det inom ett år från det att samboförhållandet upphört. Vid bodelning ska samboegendomen fördelas mellan samborna (8§ SamboL).

I din situation är det viktigt att skilja på äganderätt och samboegendom. I din specifika situation, om jag förstått dig rätt, så äger du lägenheten samtidigt som den utgör samboegendom. Det innebär att vid en eventuell bodelning mellan dig och din sambo så kommer dina skulder som är hänförliga till lägenheten få täckning av lägenhetens värde. Det som sedan återstår efter att dina skulder subtraherats från lägenhetens värde utgör den samboegendomen som blir föremål för delning mellan dig och din sambo (1314§ SamboL). Observera att kontantinsatsen inte är att räkna som en skuld och att du inte kommer få täckning för den vid en bodelning.

Sambolagen är i huvudsak dispositiv vilket innebär att ni genom ett så kallat samboavtal kan avtala bort lagens regler (9§ SamboL). Genom ett sådant avtal kan ni avtala att bodelning över huvud taget inte ska ske eller att viss egendom, exempelvis lägenheten, inte ska ingå i en eventuell bodelning. Du kan enkelt och till ett fast pris upprätta ett samboavtal via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal.

Sammanfattningsvis

Ifall ni inte har ett samboavtal så är det sambolagen som styr vid en eventuell bodelning. Lägenheten som du har köpt utgör samboegendom och kommer vid en bodelning, ifall samboavtal inte existerar, att delas mellan dig och din sambo. Dock så kommer dina skulder (lån) som är hänförliga till lägenheten att få täckning ur lägenhetens värde innan bodelning. Eller som du själv uttrycker det i din fråga: "3 miljoner minus lån på lägenheten och sedan delat på två".

Mikael KihlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?