Vem har rätt till tolk?

2021-03-15 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Har vem som helst som inte kan kommunicera fullt ut på svenska rätt till tolk, som under polisförhör och så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagstiftningen kring tolk regleras på ett flertal olika rättsområden. Aktuellt för denna fråga är kring polisförhör och allmänt inom rättsväsendet. I frågan om rätt till tolk under ett polisförhör så finns det föreskrifter och speciallagstiftning som först måste genomsökas. Det framgår inget om tolk i polislagen. I JO dnr 5014–2016 framgår det att poliser inte alltid måste tillhandahålla tolk, om de anser att tolk inte är nödvändigt. Dock är det viktigt att detta dokumenteras.

Det framgår av 13 § förvaltningslagen att myndigheter ska använda sig av tolk och översättning för att den enskilde ska kunna ta till vara på sina rättigheter. Dock är detta en ramlag och speciallagstiftning går således före, däremot framgår det att denna paragraf fortfarande borde vara tillämplig. Slutsatsen är att polisen får avgöra om tolk behövs eller inte. Detta förutsätter att förhöret är innan förundersökningen inleds. Är det ett förhör under förundersökningen finns vägledning i rättegångsbalken (RB).

Det är undersökningsledaren som avgöra om tolk behövs och om översättningen av handlingar ska vara skriftlig eller muntlig (23 kap. 16 § andra stycket RB). Går det sedan vidare till domstolen är det rätten som avgöra om tolk är nödvändigt (5 kap. 6 § RB).

Slutsats

Vem som helst har alltså rätt till tolk, däremot är det upp till förhörsledare/undersökningsledare att avgöra om det är nödvändigt. Om det sedan går vidare till rätten så är det som ovan nämnt rätten som gör den bedömningen.

Leo Pizarro Vargas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96356)