Vem har rätt till sängen efter att parförhållandet tagit slut?

Jag köpte säng åt min flickvän och nu efter en vecka jag köpte den gjorde hon slut. känner mig lurad, jag har "kvitto" via swish, köpte den beggat. hon slingrar sig och vill köpa, den sen helt plötsligt ska hon inte betala när vi kommit överens. Från början köpte jag den åt OSS men jag försöker landa i mellan ting nu så det blir rättvist för båda. Min fråga är vem har rätt till den? Jag köpte den, men hon säger även att jag gav henne den, samtidigt som hon säger efter att jag ska ta den eller hon säljer den och swishar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det alltså som att du och din ex flickvän först kommit överens om sängen skulle brukas gemensamt och att din fråga är vem som nu har rätt till den.

(I din fråga framgår det inte om du och din ex flickvän tidigare varit sambos och inte heller om någon av er begärt bodelning varför jag kommer bortse från sambolagen.)


Rättsläget 

För att rättsligt klassificera den situationen du beskriver kan man se det som att du köpt sängen för bådas räkning, alltså att 1/2 av sängen köptes för din räkning och återstående 1/2 köptes för din ex flickväns räkning. Äganderätten till den 1/2 av sängen som du köpte för din räkning tillkommer då såklart dig i samband med köpet. Frågan blir dock hur vi ska se på äganderätten till den 1/2 som du köpte för din ex flickväns räkning. Den lag som blir tillämplig direkt/ analogvis är kommissionslagen (2009:865) (hädanefter KommL). Av 23 § 2 st. KommL följer att din ex flickvän, i samband med att du köpte sängen, omedelbart blir ägare till hennes 1/2. Rent juridisk äger alltså både du och din ex flickvän 1/2 vardera i sängen. Eftersom ni inte längre avser att bruka sängen gemensamt löser denna slutsats dock knappast några problem. 

Frågan bli då hur man kan lösa en situation där två personer tillsammans äger viss egendom (samäganderätt). Den lag som blir relevant är lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (händanefter SamägL). I denna lag stadgas en möjlighet att sälja egendomen på offentlig aution i de fall samägarna inte kan komma överens hur egendomen ska användas (6 § SamägL). 


Vad betyder detta i ditt fall?

Utifrån den situation som du beskriver verkar det alltså ha funnits en överenskommelse (avtal) mellan dig och din ex flickvän att köpa in sängen för gemensamt bruk. Av detta följer att din ex flickvän också är bunden att prestera i enlighet med avtalet, vilket innebär att (om ni inte kommit överens om annat) hon också ska betala för halva sängen. I samband med att både du och din ex flickvän har äganderätt till en andel i sängen kan man egentligen inte svara på vem som har äganderätten till sängen i sin fysiska bemärkelse (ni har egentliga båda äganderätt därtill gemensamt). Min rekomendation är att ni gemensamt försöker komma fram till en lösning. Om ni inte kan komma göra det blir den närmsta lösningen att sängen säljs och att ni delar på köpeskillingen. 

Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000