Vem har rätt till sambornas gemensamma bostad vid bodelning?

FRÅGA
Hej, har varit i ett förhållande i ca 1,5 år. Vi bode länge på var sitt håll, för drygt 1 år sedan flyttade jag till den bostaden jag har nu och tjejen flyttade in ca 4 månader senare. Vi står självklart båda skrivna på den här adressen men jag står ensam på hyreskontraktet.Har senaste tiden haft funderingar på om de var så bra ide och funderar på att bryta upp. Har ett enligt mig och henne ett drömboende, har hon någon möjlighet att kräva lägenheten vid separation då vi hade förhållande innan lägenheten skaffades men hon inte flyttade in föränn bra tag senare?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan besvaras med regler som finns i sambolagen.

Allmänt om sambolagen

När en samborelation avslutas sker bodelning endast om någon av samborna begär det. En begäran om bodelning måste framföras inom ett år från den tidpunkt då samborelationen upphörde. Bodelningen omfattar endast samboegendom. Detta innebär att det endast är sambornas gemensamma bostad och bohag som kommer fördelas mellan dem. När det, som i ditt fall, är frågan om vem av samborna som ska tilldelas bostaden, gäller det att skilja på två olika situationer. Dessa kommer att nedan att behandlas var för sig.

Ovanstående följer av regler som finns i 3 § och 8 § 2 st. sambolagen.

Situation 1

För att en bostad ska klassas som samboegendom krävs två saker. För det första ska bostaden vara införskaffad med syftet att bli sambornas gemensamma bostad. För det andra ska bostaden också ha använts som gemensam bostad. Om så är fallet, kommer bostaden vid bodelning att tilldelas den sambo som har störst behov av den. Vid bedömningen av vem som har störst behov av bostaden ska samtliga relevanta omständigheter beaktas. Eftersom jag saknar information är det inte möjligt för mig att ge ett exakt svar på hur detta skulle bedömas i ditt fall. Jag kan emellertid ge några exempel på omständigheter som tyder på att en sambo har ett stort behov av bostaden, dessa är om en sambo:

- har vårdnaden av ett barn, eller
- har dåliga ekonomiska förutsättningar för att skaffa sig annat lämpligt boende, eller
- är drabbad av en allvarlig sjukdom eller liknande åkomma.

Förutom ett större behov av bostaden måste det dessutom vara skäligt att sambon tilldelas bostaden. I rättspraxis finns det iallafall något exempel på omständigheter som kan inverka på skälighetsbedömningen, dessa är om en sambo har:

- anknytning till bostaden via släkt. Det har ansetts oskäligt att låta en utomstående tilldelas en släktgård eller en bostad som den ena sambon har uppfört själv.

Ovanstående följer av regler som finns i 16 § 2 st sambolagen.

Situation 2

Den andra situationen består i att bostaden inte är samboegendom. Så är fallet om syftet med bostadens införskaffade inte har varit att ordna ett gemensamt boende åt samborna. Detta kan exempelvis bero på att en av samborna har införskaffat bostaden för eget boende innan samborna valde att flytta ihop. Om så är fallet blir är det avsevärt svårare för den inflyttade sambon att få ta över lägenheten. Lagen kräver i detta fall att det föreligger synnerliga skäl för att ett övertagande ska kunna ske. Synnerliga skäl är en bestämmelse som tillämpas restriktivt; ett övertagande torde kräva särskilda omständigheter i stil med:

- den övertagande sambon väntar barn vid separationen och är därmed i ett särskilt behov av bostad, eller
- andra omständigheter som medför jämförbara svårigheter.

Ovanstående följer av 22 § sambolagen.

Sammanfattningsvis

Med tanke på att du flyttade in i hyresrätten innan samborelationen inleddes, bör du först fundera över vilken situation som är tillämplig i ditt fall. Om det är så att du inledningsvis skaffade lägenheten för eget boende, så blir det avsevärt svårare för din sambo att få till ett övertagande. Oavsett vilken av situationerna som föreligger i ditt fall, så bedömer jag att det är osannolikt att din sambo kommer att tilldelas lägenheten såvida hon inte har betydliga ekonomiska eller fysiska svårigheter som skulle medföra problem för henne att hitta ett annat lämpligt boende. Eftersom jag inte har tillgång till mer information, kan jag dessvärre inte göra en mer exakt bedömning av situationen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erik Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2904)
2021-04-30 Har en fd sambo och fästmö/fästman skyldighet att skicka den andres egendom till hen när förhållandet tar slut?
2021-04-30 Utgör bostadsrätt som förvärvats genom gåva samboegendom?
2021-04-30 Hur kan man reglera samboegendom vid bodelning?
2021-04-29 Hur fungerar det med samboegendom?

Alla besvarade frågor (92054)