Vem har rätt till bostaden vid en separation?

FRÅGA
jag och min sambo ska separera, vi köpte vår lägenhet tillsammans men han betalade handpenningen men vi båda står på kontrakt och lån. jag har två barn, 7 och 10 år som bor hos mig på halvtid och går skola i närheten. vem får lägenheten vid en behovsprövning och hur går man tillväga för att få en behovsprövning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Lägenheten utgör samboegendom

För att kunna besvara din fråga kommer jag att använda mig av Sambolagen. Sambolagen delar upp egendom i samboegendom och annan egendom. När ett samboförhållande upphör och någon av samborna begärt bodelning ska samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL).

Bostaden utgör samboegendom, eftersom ni har köpt den tillsammans och för gemensam användning (3 § SamboL).

Den som bäst behöver bostaden har rätt att bo kvar

Det är den som bäst behöver bostaden som har rätt att bo kvar (16 § SamboL).

För att kunna avgöra vem av er som bäst behöver bostaden måste en helhetsbedömning göras. En viktig faktor som kan spela in i bedömning är om någon av er har barn och därför skulle behövs bostaden för att barnet bor hos er. Er ålder och hälsa kan även ha en betydelse vid bedömning, likaså hur lägenheten ligger i förhållande till era arbetsplatser. I bedömning tas även hänsyn till era ekonomiska situationer och vilken möjlighet ni har att kunna hitta ett nytt boende.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp eller hjälp att ta frågan vidare kan du kontakta någon av Lawlines jurister HÄR, då det är svårt för mig att kunna göra en exakt bedömning som möjligt då jag inte har all den information som behövs och på grund av att det är många faktorer som kan ha betydelse i bedömningen.

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll