Vem har rätt till bostaden? Har min f.d. sambo rätt till hälften av mina blankvapen?

FRÅGA
Hej.Jag har nyligen lämnat min före detta sambo och har några frågor gällande boende och bodelning.Vi har hyrt ett hus gemensamt och står båda på kontraktet. Hon valde vid separationen att flytta ut men vill nu flytta tillbaka in.Min före detta sambo och jag har delad vårdnad om barnen och vi ämnar dela lika på tiden men då jag har ett jobb som kräver mycket närvaro och hon är föräldraledig så har hon nu under separationen haft ungarna mer än mig.Vem har besittningsrätt till huset vi hyrt?Sedan så har jag en större samling blankvapen som jag införskaffat under åren med min egna inkomst. Hon har aldrig varit delaktig i denna investering och aldrig varit intresserad. Kan hon begära att få ta del av eventuella intäkter från denna eller begära att hon ska få hälften av föremålen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom dina frågor rör bodelning, boende och samboseparation är sambolagen (2003:376) (SamboL) aktuell lag.

Vem har rätt till bostaden?

Det är valfritt för sambor att bodela och även valfritt att omfattas av sambolagens bestämmelser ifall ett samboavtal har upprättats (9 § SamboL). Jag utgår från att något sådant avtal inte finns.

När samboförhållandet har tagit slut genom att parterna flyttat isär kan sambon begära bodelning senast ett år efter att samboförhållandet tog slut, dvs. när parterna flyttat isär (2 § och 8 § SamboL). Det som ingår i bodelningen är samboegendom, vilket är den gemensamma bostaden och bohaget, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Jag antar att den gemensamma bostaden skaffades för gemensamt bruk, vilket innebär att den ingår i en bodelning.

Enligt 16 § andra stycket SamboL är det den sambo som bäst behöver bostaden som har rätt till den, med en förutsättning att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. De omständigheter som senast fanns vid bodelningen har alltså betydelse, men i vissa fall kan man även ta senare inträffade förhållanden i beaktning.

När det finns barn i bilden och barnen kommer att bo hos en av samborna kan den sambon anses ha störst behov av bostaden. I ett fall från hovrätten (RH 2002:12) handlade det om en skilsmässa mellan makar istället för sambor (i en sådan bodelning är det samma förutsättning för att överta den gemensamma bostaden). Barnen bodde hos båda makarna, vilket betydde att båda två hade samma förutsättningar till att ta över den gemensamma bostaden. Den som hade rätt till bostaden i det här fallet var den make som hade bott kvar i den gemensamma bostaden under tiden skilsmässan höll på, för att den andra inte hade någon annan annan anledning till varför hon hade rätt till fastigheten.

Din f.d. sambo har inte rätt till din samling blankvapen:

Eftersom du införskaffat blankvapnen för eget bruk och din f.d. sambo inte haft något med detta att göra ses inte dina blankvapen som köpta för gemensamt bruk. Det betyder att blankvapnen inte är samboegendom och ingår alltså inte i en bodelning. Din f.d. sambo kan därför inte begära att få hälften av föremålen.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2628)
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?
2020-05-24 Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?
2020-05-24 Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?
2020-05-23 Skilnanden mellan samboskap och äktenskap

Alla besvarade frågor (80232)