Vem har rätt till arvet - make eller icke gemensamma barnbarn?

2017-07-10 i Make
FRÅGA
Hej!Min fars fru har avlidit. Det finns inga gemensamma barn. Dock hade frun två barn som också avlidit. Kvar finns två barnbarn samt min far. Barnbarnen hävdar att arvet skall fördelas i tre lika stora poster. Jag däremot hävdar att min far ärver 50% och barnbarnen får dela på den andra halvan.Vem av oss har rätt?Tack på förhand.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då någon avlider och det inte finns något testamente är det dennes barn som ärver i första hand (2 kap 1 § ÄB). Detta innebär att din fars frus kvarlåtenskap ska delas upp i två lika stora delar som går till hennes barn. Om något barn är avlidet ärver dennes barn istället. I ert fall kommer alltså barnbarnen att ärva halva kvarlåtenskapen var (eftersom de är två stycken).

Enligt 3 kap 1 § ÄB ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken, din far, om den avlidne var gift. Om den avlidne har särkullbarn ska de dock få ut sin andel av arvet direkt. Detta innebär att barnbarnen i ert fall kan få sin del av arvet direkt. Denna andel utgör HELA kvarlåtenskapen eftersom din fars fru inte hade några andra barn gemensamt med din far som ska ärva. Barnbarnen kan välja att avstå från arvet till förmån för din far om de vill, detta är dock helt frivilligt. Att avstå till förmån för någon innebär att denne får ärva egendomen med fri förfoganderätt och att den som avstår istället har rätt till ett så kallat efterarv när den efterlevande sedan gått bort. I detta fall hade din far fått ärva efter sin fru vars barnbarn sedan får sin del av arvet då din far sedan går bort. Eftersom detta som sagt är frivilligt för särkullbarn finns det ingen garanti för att så blir fallet, de kan kräva allt direkt.

Sammanfattningsvis är det alltså barnen, vilket innebär barnbarnen, som ska ärva efter din fars fru. Barn ärver i första hand och barn/barnbarn ska dela lika på all kvarlåtenskap. Eftersom din fars fru hade särkullbarn kan dessa kräva ut sin andel direkt, i ert fall innebär detta dessutom hela kvarlåtenskapen.

Din far kan få ett visst skydd genom bestämmelsen i 3 kap 1 § 2 st ÄB. Enligt denna har den efterlevande maken, din far, alltid rätt att få ut minst 4 st prisbasbelopp ur bodelningen, enskild egendom inkluderad. År 2017 är detta ca 180 000 kr. Om han skulle få ut mindre än så i bodelningen har han alltså rätt att ta egendom från sin frus sida för att komma upp i detta belopp.

Jag kan även avslutningsvis tillägga att det ska göras en bodelning mellan makar då någon går bort (9 kap 1 § ÄktB). I denna ska de dela lika på allt giftorättsgods, det vill säga all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom exempelvis testamente eller äktenskapsförord (10 kap 1 § och 7 kap 1 § ÄktB). När allt giftorättsgods fördelats och bodelningen är färdig kan arvet skiftas. Det som anses vara din fars frus andel i bodelningen är då det som ska fördelas. Det som är din fars andel får han helt enkelt behålla som sitt eget.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (497)
2021-12-30 Fördelning av arv efter make om det inte finns testamente
2021-12-27 Arvsfrågor inför äktenskap
2021-12-05 Vad händer när en make som står ensam på lånet av den gemensamma bostaden går bort?
2021-11-27 Kan man ärva makes skulder?

Alla besvarade frågor (98466)