Vem har rätt till arvet då testamentstagare avlider?

2016-07-28 i Testamente
FRÅGA
Min bror gick bort för 5 månader sedan. Han hade inga barn och hade skrivit ett testamente med mig och min syster som arvtagare. Vidare framgår av testamentet att om någon av oss två systrar är avliden ska tillgångarna tillfalla den andra systern som enskild egendom. Bouppteckning har upprättats av mig och testamentet är godkänt av vår far och min syster. Jag har en generalfullmakt från far och syster. Skatteverket har registrerat bouppteckningen.Nu har även min syster avlidit innan vi hunnit verkställa något arvsskifte. Hon har inga barn, men en make som har särkullbarn.Min fråga är om testamentet får anses gälla? Vem har tolkningsrätt? Kan jag upplösa dödsboet utifrån testamentet? Jag och min far är de som närmast känner till min brors sista vilja.Vilka ytterligare åtgärder ska jag vidta? Ska jag ordna så att min systers make ta del av min brors bouppteckning och testamente, och har han någon möjlighet att klandra testamentet?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du skriver att testamentet är godkänt av din syster och er far, menar du då att dem har varit testamentsvittnen? Om det är så är testamentet ogiltigt i den delen som är testamenterad till din syster enligt 13 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB) då testamentstagare inte får vara testamentsvittne enligt 10 kap 4§ 2 stycket ÄB. Detta kan vara bra att uppmärksamma men har ju i detta fall dock inte någon betydelse då hon är avliden. I 11 kap 6§ ÄB stadgas att om testamentstagare avlider innan denne har fått ta del av arvet ska dennes arvingar träda in i dennes ställe om de ändå hade varit berättigade till arv efter testatorn. Denna paragraf blir alltså inte tillämplig trots att din syster avled innan arvsskifte hade hunnit verkställas då hennes arvingar (alltså hennes make) inte hade varit berättigade till arv efter eran bror. Hade sin syster däremot haft barn hade denna paragraf kunnat tillämpas.

Enligt 11 kap 1§ ÄB ska testamentet tolkas så att det får antas stämma överens med din brors vilja. Enligt 11 kap 7§ ÄB stadgas att i de fall då testamentet ej till fullo kan verkställas och då 11 kap 6§ ÄB inte är tillämplig ska universella testamentstagares lotter ökas med motsvarande mån. Då du är ensam testamentstagare ska du därmed erhålla hela arvet efter din bror. Din systers make har ingen rätt att klandra testamentet då det endast är arvingar som kan klandra testamentet enligt 14 kap 5§ ÄB.

Hoppas detta besvarade dina frågor, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2856)
2021-06-08 Hur länge är ett testamente giltigt?
2021-06-02 Kan det blir problem att mina föräldrar hjälpt oss att köpa hus och står för halva fastigheten, om någon av dem avlider?
2021-05-31 Fördela bostadsrätt och möbler genom testamente
2021-05-31 Nyttjanderätt för efterlevande make

Alla besvarade frågor (93070)