FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt22/11/2016

Vem har rätt att överklaga?

Hej.

Underårig flicka (10 år) blir våldtagen på Badhus mannen döms till ett 6 årigt fängelsestraff för brottet.

Domen rivs upp till ett frikännande ! Med motivation och försvar att brottet berövades under sexuell nöd.

Jag har aldrig hört uttrycket sexuell nöd någon gång någanstans. För mig låter det konstruerat i efterhand. Det här gör mig så upprörd och förbannad. Jag känner inte målsägande på något sett. Jag vill att förövaren skall bakom lås och bom. Hur kan jag som privatperson hjälpa målsägande till ett överklagande och förhoppningsvis ett fängelstraff för förövaren.

Vad är vårt rättsväsende på väg !?

Tacksam för uttömmande svar, Med Vänliga Hälsningar,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur en överklagan går till regleras i Rättegångsbalken (RB) (https://lagen.nu/1942:740). För att en person ska ha rätt att överklaga en dom måste denne ha både en klagorätt och ett klagointresse. I svaret kommer jag redogöra för vem som får överklaga en brottmålsdom, detta då det föreligger olika regleringar beroende på om det rör ett tvistemål eller ett brottmål och att det framgår från frågan att det handlar om en brottmålsdom.

Klagorätt innebär att ett domslut har påverkat ställningen för den som vill överklaga, och det är det som ger rätten till ett överklagande. I ett brottmål är det enbart parterna i tingsrätten samt målsägande som har klagorätt. Ett klagointresse är att den som vill överklaga måste har ett rättsligt intresse av att en prövning sker och man kan kort säga att det innebär att domen som kommit ska innebära en nackdel för personen.

I frågan framgår det inte vilken instans det är som har kommit fram till domen. Är det tingsrätten framgår det av 49 kap 1 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K49P1S1) att dessa får överklagas till hovrätten, detta av personer med klagorätt och klagointresse. Det är då viktigt att en dom överklagas inom tre veckor från att domen meddelades enligt 51 kap. 1 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K51P1S1).

Är det istället hovrätten som har kommit fram till ett domslut ska domen överklagas till Högsta domstolen. Huvudregeln är även här att en dom får överklagas enligt 54 kap. 1 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K54P1S1) men för att Högsta domstolen ska ta upp en överklagan krävs prövningstillstånd vilket lämnas om Högsta domstolens dom eller beslut kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas i framtiden, så kallade prejudikat. I det fallet du beskriver kan du tyvärr inte överklaga domen själv utan det är målsäganden eller åklagaren som kan överklaga den, och huruvida de kommer få en överklagan igenom beror på vilken instans domen kommer ifrån.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo