Vem har rätt att gripa och kräva legitimation?

FRÅGA
Hej! Har en privatperson rätt att begära legitimation eller "hålla mig kvar " ifall privatpersonen anser att jag har begått något brott eller något som hen anser som det? Tex ifall jag åker skateboard i staden och någon stör sig på det, eller ifall jag åker moped på någon grusväg och en av de som bor där tycker att jag förstör, har han någon rätt då att hålla mig kvar på platsen eller kräva legitimation? Eller kan jag bara säga förlåt och dra därifrån även fast han försöker hålla mig kvar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder till Lawline med din fråga. Svaret på frågan angående om en privatperson har rätt att ”hålla dig kvar” finns i Rättegångsbalken (RB) 24:7 st. 2. Enligt denna lagbestämmelse har envar (dvs. vem som helst) rätt att gripa en person som har begått ett brott som har fängelse i straffskalan, om gärningsmannen tas på bar gärning eller flyende fot. Den gripne skall i så fall överlämnas till polis så snart som möjligt.

Att åka skateboard i staden eller att åka moped på en grusväg är inget brott så länge du följer samtliga trafikregler såsom hastighetsregler etc. En person som endast stör sig på ditt skateboardåkande eller mopedkörning har alltså inte rätt att ”hålla dig kvar” eftersom du inte har begått ett brott. Fortkörning är bötesbrott och har inte fängelse i straffskalan, se ex. 3:17, 14:3 st.5 Trafikförordningen. Att framföra motordrivet fordon på väg där motordrivna fordon är förbjudna är också ett bötesbrott som inte heller har fängelse i straffskalan, se 10:10 och 14:3 st.14 Trafikförordningen. En privatperson har alltså inte rätt att hålla dig kvar på plats även du gjort dig skyldig till dessa brott. Däremot har exempelvis brottet grov vårdslöshet i trafik, se 1§ st.2 Lag om straff för vissa trafikbrott, fängelse i straffskalan vilket alltså kan leda till att privatpersoner har rätt att gripa en gärningsman som tas på bar gärning.

En person som håller dig kvar trots att personen faktiskt inte har rätt att gripa dig gör sig i så fall sig själv skyldig till brott – vanligtvis rubriceras det som ofredande, se brottsbalken (BrB) 4:7 eller olaga frihetsberövande, se BrB 4:2.

Endast poliser och vissa andra yrkespersoner som utövar s.k. ”myndighetsutövning” kan ha rätt att i sin yrkesroll kräva att du uppvisar legitimation – ingen annan kan tvinga dig att göra det.

Sammanfattningsvis – för att en person skall ha rätt att ”hålla dig kvar” på platsen måste du ha begått ett brott som har fängelse i straffskalan och du måste i så fall tas på bar gärning eller flyende fot samt överlämnas till polis så snart som möjligt. Endast polis och andra myndighetspersoner har rätt att kräva legitimation av dig. Om du inte har begått ett brott överhuvudtaget, eller begått ett brott som inte har fängelse i straffskalan, räcker det att du ber om ursäkt och tar dig från platsen.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (227)
2021-01-12 Butikskontrollant - envarsgripande?
2020-12-31 Kan åklagaren bestämma med vilka personer kommunikation får ske för en häktad person?
2020-12-25 Får man tala med sin dotter om man är häktad med restriktioner?
2020-12-22 När kan man anhållas?

Alla besvarade frågor (88313)